Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

0-2 yaş arası çocuklarda gelişimsel izleme rehberinin Denver II ile karşılaştırılması

A guide for developmental monitoring and its concurrent validity with the denver II

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 108080 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'ne başvuran ve ayaktan tedavi gören yada izlenen (Sağlam Çocuk Polikliniği ve Genel Poliklinine başvuran ) ve hastanede çeşitli kliniklerde yatarak tedavi gören 1.5 ay ile 24 ay arasında değişen 150 bebek alınmış ve bebeklerde Gelişimsel İzleme Rehberi ve PEDS ile Denver Gelişimsel Tarama Testi karşılaştırılmış ve uyuşma uyuşmama oranlarına bakılmıştır. Kısa sürede ve kolay uygulanabilen ve her hekimin değerlendirebilecebileceği bir gelişimsel tarama testi oluşturmak amacıyla AUTF Gelişimsel Pediatri ABD tarafından geliştirilen Gelişimsel İzleme Rehberi ve yine Glascoe ve ark. tarafından geliştirilen ve ön tarama testi olan PEDS (Parent's Evaluation of Developmental Status ) uygulanmış ve eşzamanlı olarak çocuk gelişim uzmanı tarafından Denver II uygulanmış ve tüm testler değerlendirilmiştir. Denver II ve GİR karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Uyuşmama %4, Uyuşma %96, Kappa 0.90 Spesifisite %92. 7, sensitivite %97.25 56Denver II ve PEDS karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Uyuşmama %10, Uyuşma %90, Kappa 0.725 Spesifisite %98.2, sensitivite %68 Çalışma sonucunda yaygın olarak kullanılan ve geçerliliği kabul edilmiş Denver II ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Gelişimsel izleme Rehberi ve PEDS periferdeki hekimin kolay uygulayabileceği, zaman ve eğitim gerektirmeyen tarama testleridir. Bu ön tarama testleri ile ülkemizdeki pekçok gelişimsel sorunu olan bebeklerin daha erken dönemde tanınabilir ve tedavisi sağlanabilir. 57 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: