Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı Bölümü / Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı / Çocuk Beslenmesi Bilim Dalı

0-6 aylık bebeklerde anne sütü ile beslenmenin büyüme ve dışkılamaya etkisi

Effects of breastfeeding on growth and defecation among 0-6 months-old infants

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 370025 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma; 0-6 aylık bebeklerde anne sütü ile beslenmenin büyüme ve dışkılama özellikleri üzerine etkisini araştırmak ve ülkemizde bu konu ile ilgili standartlar oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının, Sağlam Çocuk İzlem Polikliniği'nde Haziran 2010- Ocak 2011 tarihleri arasında 0-6 aylık 100 bebek ile yürütüldü. Ailelerin polikliniğe geldikleri gün yapılandırılmış anket formları doldurulup, bebeklerin antropometrik ölçümleri yapılıp kaydedildi. Bebeklerin son 24 saat içinde yaptıkları dışkıları alınıp, laboratuar ortamında incelendi. Bebeklerin %74'ü hergün dışkılarken, %26'sı hergün dışkılamamıştı. Ay artışıyla beraber bebeklerin dışkılama sıklığı azalma göstermekteydi ve daha sık emen bebekler daha fazla sayıda dışkılamaktaydı (p<0.05). Sadece anne sütü ile beslenen bebekler, anne sütü ile beraber ek besin/ mama alan bebeklere göre daha sık dışkılamaktaydı. Ayrıca sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin kilo ve boy z skor değerleri anne sütü ile beraber ek besin/mama alan bebeklerin z skor değerlerine göre anlamlı derecede daha büyüktü (p<0.05). Sonuç olarak; yaş ve beslenme özelliklerine göre 0-6 aylık bebeklerin dışkılama ve büyüme özelliklerinin gösterdiği farklılıklar ortaya kondu.

Summary:

The aim of this study was to investigate the effect of breast feeding on growth and defecation patterns among 0-6 months-old infants and to standardize this issue in our country. The study was carried out at Well Child Clinic of the Istanbul Medical School in Istanbul University, between June 2010- January 2011 and included 100 infants aged 0-6 months. A structured questionnaire was filled on the day when families arrived at the Well Child Clinic and infants anthropometric measurements were carried out and recorded. Stools that infants passed in the last 24 hours were collected and analyzed in the laboratory. Seventy four percent of infants defecated daily while 26% did not. Stool frequency of infants decreased with age and infants breast-fed in frequent intervals defecated more frequently (p<0.05). Exclusively breast-fed infants had more frequent defecation than the ones receiving complementary foods/ formula in addition to breast milk. Moreover z scores of weight and height values of infants who were exclusively breastfed were significantly higher than the values of infants receiving complementary foods/ formula in addition to breast milk (p<0.05). In conclusion, our results led us to think that defecation and growth patterns of infants aged 0-6 months show diversity according to the age and feeding characteristics.