Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2013

1. ve 2. trimester fetal duktus venozus doppler ultrasonografi bulgularının değerlendirilerek gebelik sonuçlarının öngörülmesi ve fetal anomaliler ile ilişkilendirilmesi

Evaluation of 1st and 2nd trimester fetal ductus venosus doppler ultrasonography findings for adverse pregnancy outcome and fetal defects

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 337776

Tezi Bul
Özet:

Amaç: 1. ve 2. Trimester fetal duktus venozus doppler ultrasonografi bulgularının değerlendirilerek gebelik sonuçlarının öngörülmesi ve fetal anomaliler ile ilişkilendirilmesi Materyal Metod: Prospektif, kontrollü bir çalışma olarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı?na 1. ve 2. trimesterde rutin antenatal takip için başvuran 605 gebe üzerinde, duktus venozus Doppler bulguları ve akım formları, bulunan değerlerin fetal anomaliler ile korelasyonu incelendi. Bulgular: 605 gebenin sonuçları incelendi. 19 olguda sağ sağlıklı doğuma rağmen negatif a dalgası saptandı. 12 kardiyak anomali, 29 nonkardiyak anomali, 11 kromozom anomalisi ve 3 missed abortus saptandı. Gebelik 1. veya 2. trimestir?inde saptanan negatif a dalgasının kardiyak anomaliler (p=0.001), nonkardiyak anomaliler (p= 0.001), kromozom anomalileri (p=0.001), ve gebelik kayıpları (p=0,044) öngöründe belirleyici olacağı kanısına varıldı. Sonuç: İlk veya 2. trimesterde duktus venozus a dalgası negatifliğinin fetal anomali veya missed abortus ön görüsünde yeri olduğunu ortaya konuldu.

Summary:

Objective: We aimed to determine whether 1st and 2nd trimester fetal ductus venosus Doppler ultrasonography findings reveal outcome for fetal defects and adverse pregnancy outcome. Methods: In this prospective conrolled study 605 normal singleton pregnancies were assessed by color and pulsed Doppler during 11-14 weeks and 20-22 weeks of gestation. Ductus venosus Doppler ultrasonography findings and flow velocity waveforms were evaluated and their correlation with adverse pregnancy outcome and fetal defects were assessed. Results: The data of 605 normal singleton pregnancies were assessed. In 19 cases reverse ductus venosus a waveform was detected despite healty labor. 12 cardiac defects, 29 non-cardiac anomaly, 11 chromozomal abnormality and 3 missed abortion were detected. Reverse ductus venosus a waveform detected at 1st or 2nd trimestr was associated with cardiac defects (p=0.001), non-cardiac defects (p=0.001), chromozomal abnormality (p=0.001) and missed abortion (p=0,044). Conclusion: 1st or 2nd trimestr reverse ductus venosus a waveform was found to be associated with fetal anomaly and misse abortion.