Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

10-11 yaş grubuna yönelik yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde etkinliklerin çocuklara uygunluk bağlamında incelenmesi

Analyzing appropriateness of the activities in teaching English as a foreign language for children aged 10-11

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377559 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yabancı dil öğretiminin yeniden yapılanmasının önemli boyutlarından biri de bu araştırmanın da çıkış noktasını oluşturan erken yaşta yabancı dil öğretimidir. Araştırmada erken yaşta yabancı dil öğretimi sürecinde ders kitaplarında yer alan etkinliklerin çocukların gelişimlerine uygunluğu tartışılmaktadır. Günümüz yabancı dil politikalarının da önemle durduğu erken yaşta yabancı dil öğretiminde uygulamalarda izlenecek yolun ve kullanılacak ders malzemesinin çocuklara uygunluğunu öğrenmeyi olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle bu çalışmada bu özellikler temel alınarak bir inceleme modeli geliştirilmiş ve bu model ışığında etkinlikler incelenmiştir. Temel alınan hedef kitle 10-11 yaş grubudur. Ülkemizde bu yaş grubuna yönelik gerçekleştirilen yabancı dil İngilizce öğretiminde yaygın biçimde kullanılan Time for English 4, Time for English 5 ve Happy Earth 1 ve Happy Earth 2 adlı ders kitapları inceleme kapsamına alınmıştır. Adı geçen kitapların yurt içi ve yurt dışı baskılı olmaları aralarında bir kıyaslama olanağı da yaratmıştır. Sonuçta amaç ülkemizde erken yaşta yabancı dil öğretimini verimli kılabilmeye katkıda bulunabilmektir.

Summary:

One of the significant aspects of foreign language teaching is teaching English to young learners, which also forms the basis for this study. In this research based study the appropriateness of the activities in the coursebooks for the development of children in the process of teaching English to young learners is discussed. It is believed that the appropriateness of the methodology and the materials used in teaching foreign language to young learners which is also a concern of recent foreign language policies might lead to positive learning. Thus, the physical, cognitive, social and emotional developmental stages of children should be considered as well. In this study, regarding the importance of these developmental stages a model of analysis is developed and activities are analyzed with reference to this model. The basic target population of this study is the young learners aged 10-11. In this respect the coursebooks - Time for English 4, Time for English 5 and Happy Earth 1 and Happy Earth 2- which are widely used in teaching English as a foreign language courses in our country are analyzed. The analysis of the coursebooks that are provided by the Turkish Ministry of Education and Oxford Publishing, gives the researcher the chance to make a comparison between two different contexts. In conclusion the aim of this study is to contribute to the field of teaching English as a foreign language to young learners in our country.