Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

10-14 yaş arası hafif zihinsel engelli çocuklarda işitsel ve görsel geri bildirimin öğrenmeye etkisi

The effects of audio (verbal) - visual feedback on learning in mentally retarded children between the ages of 10-14

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 203031 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı; sözel ve görsel geri bildirimlerin, zihinsel engelli çocukların performanslarına ve beceriyi öğrenmelerine etkisi konusunda fikir edinmektir. Bu araştırma; sözel ve görsel geri bildirimin engelli olmayan çocuklardaki bilinen etkilerinin, engelli bireylerin öğrenmesine aynı etkileri yapıp yapmadığı hakkında fikir edinmek açısından kolaylıklar sağlayacaktır. Araştırmaya; 10- 14 yaş arası, Hafif Zihinsel Engelli tanısı konmuş 24 öğrenci (10-kız; 14-erkek) katılmıştır. Öğrenciler; 12'si sözel geri bildirim verilen grup, kalan 12'si de görsel geri bildirim verilen grup olmak üzere 2'ye ayrılmıştır. Çalışmada; yer değiştirme becerilerden olan ?Gallop? becerisi ve nesne kontrol becerilerden olan ?Yuvarlama? becerisi kullanılmıştır. Bu iki beceriye ait beceri analizi kaynaklara ve uzmanlara başvurarak oluşturulmuş ve ön test ve son testte öğrencilerin yaptıkları hareketler bu beceri analizine göre uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Araştırma, 6 haftayı kapsayan 6 çalışma şeklinde tasarlanmıştır. Katılımcıların ön test verileri çalışmaya başlamadan önce, son test verileri ise, 6 çalışma bittikten sonra alınmıştır. Ön test ve son test verileri ve görsel grubun çalışma verileri kamerayla kayıt altına alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ?Gallop? becerisinde sözel geri bildirim verilen grupla görsel geri bildirim verilen grup arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır (0.795>p>0.05 ). ?Yuvarlama? becerisinde de sözel geri bildirim verilen grupla görsel geri bildirim verilen grup arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır (0.284>p>0.05). Sözel grubun kendi içerisinde ?Gallop? becerisini öğrenme düzeyiyle (0.002<p<0.05), ?Yuvarlama? becerisini öğrenme düzeyinde (0.002<p<0.05) anlamlı bir fark oluşmuştur. Görsel grubun da kendi içerisinde ?Gallop? becerisini öğrenme düzeyiyle (0.002<p<0.05), ?Yuvarlama? becerisini öğrenme düzeyinde (0,002<p<0.05) anlamlı bir oluşmuştur. Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli, Sözel Geri Bildirim, Görsel Geri Bildirim, Motor Beceri Öğrenimi

Summary:

The aim of this research is to give an idea about the verbal and visual feedbacks effect in the teaching skills and performances of the mentally retarded children. The research will also show whether the known effects of verbal and visual feedbacks is the same in teaching children with mental retardation and those without the disability. The children were divided in to two groups (10 female and 14 male). Among the cchildren who are diagnozed with mild mental retardation;12 of them were provided with visual feedbacks and 12 of them were provided with verbal feedbacks. Gallop skills from the locomotor skills and rolling skills from the manipulative skills were used. Skill analysis is based on the resarches and specialists on this topic and the final behaviour evaluation was made by the specialists. The research was planned as 6 studies for 6 weeks. Before the test pre-test data was provided. At the end of 6 weeks data were recorded. Final evaluation was made by the specialists. According to the results of the research significant differances in Gallop skill were observed between group provided with verbal feedback (0,002<p? 0,05) and another group provided with visual feedback (0,002<p? 0,05). Also in Rolling skills significant differances were observed in the group provided with verbal feedback (0,002<p? 0,05) and the group provided wtih visual feedback (0,002<p? 0,05). Also, significant differances weren?t observed in the learning level of Gallop skills (0,795> p? 0,05 ) and Rolling skills (0,284>p? 0,05) in the verbal group and the same conditions also occured in the visual group. Keywords: Mental Retardation, Verbal Feedback, Visual Feedback, Motor Skill Learning