Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Hekimliği Anabilim Dalı

2011

10-18 Yaş erkek futbolcularda postür, her iki ayağa düşen ağırlık dağılımı, atletik performans ve yaşanan sportif yaralanmalar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Evaluation the relationship between posture, weight distribution, athletic performance, and sports injury history in 10-18 year old male soccer players

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 452763

Tezi Bul
Özet:

Futbolcularda postural stabilite, vücut ağırlık dağılımı, postür dizilimi ve fiziksel performans, yaş ve antrenman seviyesiyle birlikte değişiklik gösterebilmektedir. Çalışmamızda bu parametrelerin yaş, antrenman seviyesiyle ve yaralanma geçmişiyle olan ilişkisini değerlendirmeyi hedefledik.Bu çalışmada Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden bir futbol kulübünün alt yapısında oynayan 10-18 yaşları arasında 102 erkek futbolcu yer aldı. Katılımcıların postural kontrol ve vücut ağırlık dağılımı değerlendirmeleri Posture Scale Analyzer cihazıyla, postür analizi fotoğraf üzerinden Posture Vision bilgisayar programıyla gerçekleştirildi. 34 katılımcıya Saha-Laktat Koşu Hız Testi yapıldı. Bütün katılımcıların son 1 yıl içinde geçirmiş olduğu yaralanma oranları belirlendi. İstatistiksel analiz, SPSS v16 programı kullanılarak; katılımcıların postural kontrol, vücut ağırlık dağılımı ve postür analizi verileri yaş gruplarına ve yaralanma geçmişlerine göre karşılaştırılarak değerlendirildi.Bu değerlendirmelerin sonucunda; 10-13 yaş grubunda 14-18 yaş grubuna kıyasla daha posteriora vücut ağırlık dağılımı, daha yüksek pelvik tilt derecesi ve daha düşük omuz seviye farkı bulundu (p< 0,05). Yaralanma geçmişi olanlarla olmayanlar arasında bacaklara düşen ağırlık dağılımı açısından farklılık bulundu (p< 0,05). 14-18 yaş grubundaki yaralanma oranı 10-13 yaş grubuna göre belirgin anlamda yüksek bulundu (p< 0,01). Koşu grubunda koşu hızı ile pelvik tilt açısı ve mediolateral postural stabilite arasında orta dereceli korelasyonlar saptandı.Çalışmamızda; futbolda yaş ve antrenman seviyesinin postural kontrol, vücut ağırlık dağılımı ve postür dizilimini etkilediği sonucuna varıldı. Belirlenen postural değişiliklikler, yaralanma insidansı arasında ilişki bulundu.

Summary:

Postural stability, body weight distribution, postural alignment and physical performance could change due to variation in age and level of competition. In our study, we aimed to evaluate these parameters in relation to age, level of competition and injury history.102 male soccer players 10 to 18 year old from a Turkish Super League soccer club participated in this study. Postural control and body weight distribution were measured with Posture Scale Analyzer and postures were evaluated using photographs with Posture Vision software. A field running test was performed in 34 participants. All participants? injury history of 1 year were recorded. In statistical analysis, using SPSS v16, we evaluated participants? postural control, body weight distribution and posture analysis in relation to age groups and injury history.As a result; 10-13 year old group had more posterior body weight distribution, bigger pelvic tilt angle and smaller shoulder asymmetry (p< 0,05). Body weight distribution asymmetry was statistically different between groups with and without injury history (p< 0,05). Injury incidence was found statistically higher in 14-18 year group in comparison to 10-13 year (p< 0,01). There was moderate level correlations between running speed and pelvic tilt and mediolateral postural stability among field running test group participants.In our study, we concluded that different age and competition levels in soccer changed postural control, body weight distribution and posture alignment. These differences had relationship with injury history.