Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı

10 ve 13. yüzyıllar arasında Halep ve çevresi

Aleppo and neighbours between 10th and 13th centuries

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 274246 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnsanoğlunun ortaya çıkışından günümüze kadar olan tarihi süreci değerlendirdiğimizde bazı şehirlerin ve yerleşim yerlerinin ön planda olduğunu görmekteyiz Bu tür yerler genelde verimli, bereketli, kolay ulaşım ağına sahip yerler olarak karşımıza çıkmaktadır Haleb şehri de bulunduğu konum itibari ile uğruna birçok mücadelenin verildiği bir yerleşim yeri olmuştur Tarihi oldukça hareketli geçmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

If we examine the process from humanity?s starting date until today we can see this situation: Some cities are more important than the others This thesis, of course, is not the valid for all cities Aleppo is an owner of the Mesopotamian civilizations ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.