Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

10?12 yaş çocuklarda omega 3 yağ asidi kullanımının beceri edinimi üzerine etkisinin incelenmesi

Effeccts of omega 3 fatty acid investigation on the 10-12 years old children's skill acquisition

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242180 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Koordinatif hareketlerin uygulanması ve öğrenilmesinin nöro-müsküler yapının kalitesi ile ilgili olduğu bilinmektedir. Beyin yeni öğrenilen bir bilgiyi nöral bağlantılar kurarak kullanışlı hale getirir. Nöronlar arasındaki impuls geçişini nörotransmitterler sağlar. Omega 3 yağ asitlerinin (YA) nöronlar arasındaki iletişim kalitesini arttırarak özellikle çocukların zihinsel gelişimlerine olumlu etki ettiği bilinmektedir. Omega 3 yağ asitleri insan vücudu tarafından biosentez edilemediği için elzemdirler ve dışarıdan besinler yoluyla ya da yağlı balıkların preslenmesi ile üretilen destek ürünlerle alınması gerekmektedir.Tüm bu bilgilere dayanarak, omega 3 nöral bağlantıları güçlendirerek, bilişsel performansı, dolayısıyla da koordinatif hareketlerin uygulanması ve öğrenilmesine de etki edebilir. Bu sonuç doğrultusunda; 10?12 yaş arası çocuklarda omega 3 yağ asidi kullanımının beceri edinimi üzerine etkisinin incelendiği bu çalışmada; çocuklara oral olarak verilen omega3 YA desteğinin, çocukların koordinatif özellikleri üzerindeki etkisi hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır.Çalışmaya yaş ortalaması 11,44±1,43 yıl olan omega grubundaki 20 birey, günde 670mg balık yağı besin desteği verilerek tenis antrenmanlarına alınmıştır. Yaş ortalaması 10,32±1,62 yıl olan plasebo grubundaki 17 bireye ise günde 670mg zeytinyağı verilerek tenis antrenmanlarına alınmışlardır. Yaş ortalaması 10,29±0,88 yıl olan antrenman grubundaki 14 bireye ise hiçbir destek ürün verilmeden sadece tenis antrenmanlarına alınmışlardır. Yaş ortalaması 11,71±1,18 yıl olan kontrol grubundaki 25 birey ise yalnızca ön ve son testlere alınmışlardır. Tenis antrenmanına katılan bireylere haftada 3 saat olmak üzere ortalama 32,80±2,42 saat tenis antrenmanı uygulanmıştır. Bireylere; boy, ağırlık, yüzde yağ, BKI, hedefe top atma, raket üzerinde top sektirme, raketle top taşıma, çift el-göz koordinasyonu, aynada iz sürme, dairesel takip, tenis beceri testi, işitsel ve görsel reaksiyon sürati testi ve flamingo denge ön ve son testleri yapılmıştır. Ayrıca bireylerin, besin tüketim kayıt formu ile 3 günlük besin tüketimleri, sosyo-ekonomik düzey belirleme anketi ile de sosyo-ekonomik düzeyleri belirlenmiştir. Bireylerin antrenmanlara devamları da kayıt edilmiştir.Çalışma sonucunda, omega3 YA kullanımının, koordinasyon seviyesini belirleyen ve ön testlerde aralarında anlamlı fark olmayan parametrelerden, hedefe top atma, top taşıma süresi, sol el top sektirme hata sayısı, çift el göz hata, aynada iz sürme süre, dairesel takip parametrelerinde etkili olabileceği bulunmuştur. Ayrıca, tenis beceri puanı parametresinde, omega3 YA besin desteği alan grup ile diğer gruplar arsında omega lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01).

Summary:

Applied and learning of motions have been known to be directly effected by quality of neuro-muscular structures. The brain builds some neural networks for convert the new learned knowledge to be useful. The chemicals which are called neurotransmitter provide the impuls transition between neurons. Omega 3 is polyunsaturated fatty acids and they are essential. Omega 3 fatty acids? positive effects have been know and that effects to the children cognitive behaviour by increasing the quality of transition between neurons. Omega 3 doesn?t biosynthesis in the human body. Although they are essential and they must take from outside by the way of foods or with supplements which are produced with press of oily fishes.Based on all of this knowledge; omega 3 can be affect to the cognitive performance and also applying and learning of coordinative motions with the get stronger the neuronal links. With respect to the results, this research called investigation of omega3 FA? effects on the children? skill acquisition. Omega 3? supplements effects to the coordinative characteristics have thought which supplements gave the children from oral way.In this research; 20 individual took part in omega group who are at age average of 11,44±1,43 year. They taken 650 mg fish oil nutrition supplement daily and they participated to the tennis training. 17 individual took part in placebo group who are at age average of 10,32±1,62 year, given 650mg olive oil placebo and participated to the tennis training too. 14 individual took part in training group who are at age average 10,29±0,88 year, they only participated to the tennis training and they continue to the their standard diets. 25 individual took part in control group who are at age average of 11,71±1,18, they only participate to the pre and post tests. The tennis trainings applied, 3 hour in a week, at average 32,80±2,42. The test consist of, stature, body mass, percentage body fat, ball throw to the target, bounce the ball on racket, ball carrying on the racket, two-arm coordination, auto scoring mirror tracer, tennis ability, visual and aural reaction speed and flamingo balance tests. Also, 3 daily food consumption forms and socio-economic questionary to completed by individuals. Their absences are also saved.As a result, omega3 FA can be effect on ball throw to the target, error of bounce the ball on racket with left hand, time of ball carrying on the racket, error of two-arm coordination, time of auto scoring mirror tracer, rotary pursit off target time tests which are criteria of coordination and they have no difrenceses on pre tests. On the other hand, the group of omega get statistical significantly higher point on tennis ability test (p<0,01).