Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1050 ve 8006 alüminyum alaşımlarının deformasyon ve yeniden kristalleşme davranışı

The deformation and recrystallization behavior of 1050 and 8006 aluminium

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172134 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1050 VE 8006 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ DEFORMASYON VE YENİDEN KRİSTALLEŞME DAVRANIŞI ÖZET Alüminyum ve alaşımları endüstride, birim yoğunluğa göre yüksek mukavemet oranı, yüksek ısı ve elektrik iletim oram ve mükemmel korozyon dayanımları nedeniyle tercih edilmektedir. Sürekli döküm tekniği alüminyum levha üretiminde tüm dünyada sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bir çok endüstriyel uygulamada soğuk haddelenmiş alüminyum ürünleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sürekli döküm tekniği ile üretilmiş 1050 ve 8006 kalite alüminyumun soğuk haddeleme ve yeniden kristalleşme davranışları incelenmiştir. 1050 ve 8006 alüminyumun soğuk haddeleme sırasındaki deformasyon sertleşmesi davranışı Holloman eşitliği ile sırasıyla şu şekilde ifade edilebilir, ay = 147,45 x s0'0952 (N/mm2), cy - 119,43 x e0'1*7 (N/mm2). %20 ila % 80 arasında uygulanan deformasyon sonrasında yapılan yeniden kristalleşme tavlamasında, yeniden kristalleşme aktivasyon enerjisi 1050 alüminyum için 25-30 kJ/mol ve 8006 alüminyum için 35-40 kJ/mol olarak bulunmuştur.

Summary:

THE DEFORMATION AND RECRYSTALLIZATION BEHAVIOR OF 1050 AND 8006 ALUMINIUM ABSTRACT Aluminium and its alloys are widely used engineering materials owing to their improved specific strength, high thermal and electrical conductivity and excellent corrosion resistance in many aggressive media. Continous casting is widely used manufacturing technique of flat products all over the world. Cold rolled aluminium sheet is used in many industrial applications. In this study, the cold rolling and recrystallization behaviors of 1050 and 8006 quality aluminium produced by continous casting route has been examined. According to Holloman Equation the deformation strengthening of 1050 and 8006 aluminium, was expressed as ay = 147,45 x e0'0952 (N/mm2), ay = 119,43 x s0,1497 (N/mm2), respectively. In the deformation range between 20% and 80%, the recrystallization activation energy was found as 25-30 kJ/mol for 1050 aluminium alloy and 35-40 kJ/mol for 8006 kJ/mol. xi