Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Spor Hekimliği Anabilim Dalı

11-12 yaş grubundaki okul çağı çocuklarında fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi

Assesment of physical activity levels among 11-12 years old children during schooltime

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 157519 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 11-12 Yaşındaki Çocuklarda Okul Saatlerinde Fiziksel Aktivitenin Değerlendirilmesi Yetersiz fiziksel aktivite, tüm dünyada ciddi halk sağlığı problemi olmuştur. Düzenli fiziksel aktivite; kilo kontrolü, diyabet, kardiyovasküler ve diğer kronik hastalıklardan koruyucu etkisi nedeniyle yıllarca popülaritesini sürdürmüştür. Yeni yapılan çalışmalar da "aerobik fitness" ve fiziksel aktivitenin yetişkinlerde kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinden koruyucu etki yaptığını göstermiştir. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite gençlerde mortalite ve morbiditeyi de azaltmaktadır. Fiziksel aktivitenin sağlığa faydalı etkileri bilinmesine rağmen, çocuklar ulaşım araçlarını kullanma, TV ve bilgisayar oyunları gibi sedanter aktiviteleri tercih etme eğilimindedir. Bu çalışmanın amacı, 11-12 yaş grubundaki çocukların fiziksel aktivite düzeyini tespit etmektir. Bunun için Ankara' daki bir ilköğretim okulunun 5. ve 6. sınıfındaki öğrenciler çalışma grubu olarak seçilmiştir. Fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi, kalp atım monitörizasyonu ve anket yöntemiyle yapılmıştır. Ankette, kahvaltıda besin tüketimi, TV ve bilgisayar karşısında harcanan zaman, okula ulaşım şekli, okul saatlerinde ve boş zamanlarda yapılan fiziksel aktiviteler sorgulanmıştır. Monitörisazyon ise okul saatlerinde yapılmıştır. Çalışmanın sonunda erkek çocukların hem okulda hem de boş zamanlarda daha aktif oldukları saptanmıştır. Anket sonucunda okul dışında erkek çocukların %76,1'i, kız çocukların ise % 34'ü fiziksel olarak aktif bulunmuştur (P<0,001). Okul saatlerinde iki cins arasındaki fark daha büyük olup erkeklerin % 94,6'sı, kızların ise yalnızca % 17'sinin fiziksel aktivitelere katıldığı hesaplanmıştır. Kalp atım monitörizasyonuyla alınan değerler de okul saatlerinde erkek çocukların kız çocuklara göre daha aktif olduğunu göstermektedir (p<0,05). Çocukların daha aktif olabilmesini sağlayan uygun stratejilerin hayata geçirilebilmesi için hedef popülasyonun fiziksel aktivite davranış kalıbıyla ilgili temel bir bilgiye sahip olmak gereklidir.Anahtar sözcükler: Fiziksel aktivite, okul çağı çocukları, kalp atım monitörizasyonu, fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi

Summary:

SUMMARY Assesment Of Physical Activity Levels Among 11-12-Years Old Children During Schooltime Inadequate physical activity in the world is a serious public health problem. Regular physical activity sustained over several years contribute to weight control and protection from cardiovascular disease, diabetes and other chronic diseases. In addition, recent investagions have shown that aerobic fitness and physical activity provide protective effects on possible heart disease risk in adults that are indepent from other risk factors. Regular physical actvity may reduce both morbidity and mortality among these youngsters. Despite the benefits of physical activity on health, children are increasingly participating sedantery activities such as private transportation to school, watching TV, playing video and computer games. The aim of the study was to evaluate physical activity levels among children aged 11-12. Fifth and sixth grade students of an elementary school in Ankara were enrolled in this study. Physical activity assessment questionnaire and heart rate monitoring were used to define habitual daily activities both during and outside school. Self-report items were food consumption in breakfast, time spent with watching TV and computer games, type of transportation to school, physical activity habits during school time and leisure time. Results showed that boys were generally more active than girls. 76,1% of boys and only 34% of girls were participating outside-school activities. During school time there was an significant difference between boys and girls (p<0,001), rates of participation to physical activities were 17% and 94,6% for girls and boys, respectively. Results of the heart rate monitoring have revealed that boys were generally more active than girls at school (p<0,05). 68Setting clear strategies for encouraging more children to be more active, it is necessary to have a basic knowledge of habitual activity levels of target populations. Keywords: Physical activity, school-aged children, heart rate monitoring, physical activity assessment. 69