Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

11-14. gebelik haftalarında yapılan ultrasonografinin fetal anomali saptanmasındaki yeri

Detection of fetal fetal anomalies by transsabdobinal ultrasonographyperformed at 11-14 gestational weeks

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115142 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmamızda amacımız, antenatal takipte ilk ultrasonun 11-14. gebelik haftalarında yapılmasını kliniğimiz rutinine oturtmak, bu gebelik haftalarında saptanabilecek fetal anomalileri değerlendirmekti. Çalışma grubumuzu, Aralık' 1 997 -Ağustos'2002 tarihleri arasında, ilk trimester trizomi tarama testi için kliniğimize başvuran 4481 düşük risk grubundaki tekil gebe oluşturdu. Bu gebelere 11-14. gebelik haftalarında, NT ölçümünün yanısıra fetal yapısal değerlendirme yapıldı. Bu haftalarda ve 14. haftadan sonra saptanan anomaliler incelendi. Bu anomalilerin saptanma haftaları, literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırıldı ve nedenleri araştırıldı. İncelenen 4481 gebenin 121 tanesinde (%0.27) antenatal dönemde fetal anomali saptandı. Bu anomalilerin 61 tanesi (%50.4) major anomali olup bunların 35 tanesi (%57.4) 11-14. gebelik haftalarında yapılan ultrason sırasında saptandı. 11-14. gebelik haftalarında yapılacak ultrasonun, fetal anomali taramasındaki yeri, günümüzdeki verilere göre sınırlıdır. Antenatal takipte fetal anomali taramasındaki duyarlılığı artırmak için ileri gebelik haftalarında yapılacak ultrasonografik incelemelere ihtiyaç vardır. 11-14. gebelik haftası ultrasonunda, fetal anomali saptanmasındaki duyarlılık şüphesiz ultrason yapan kişinin deneyimine bağlıdır. Bu konudaki deneyimimiz arttıkça, 11-14. haftalarda tanısının koyulabileceği anomali sayısının da artacağı inancındayız. 27 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: