Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

11 Eylül 2001 sonrası Avrupa'da İslamfobi'nin yükselişi

The rise of Islamofobia in Europe after the terror attacs in the usa, in 11 September 2011

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 542920 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'ye düzenlenen terör saldırısı sonrası Avrupa ve tüm dünyada İslam korkusu ya da İslam düşmanlığı olarak tanımlanan İslamofobi insanlığın ortak sorunu haline dönüşmüştür. İslamofobi ile birlikte Müslümanlara yönelik ayrımcılık, şiddet, taciz ve küçük düşürme gibi birçok suç işlenmiştir. Medyanın kullandığı ayrımcı söylem ve stratejiler, aşırı sağ siyasetçilerin benimsediği politikalar Müslümanlara karşı işlenen bu suçların artmasına neden olmuştur. Radikal terörizm, İslamofobiyi tetikleyen unsurların başında gelmekle birlikte tek unsur değildir. Bunun yanında Müslümanların yaşam biçimleri, Batı ile entegre olamamaları, dini bayramlar ve ritüelleri, göç, Müslüman kadınların giyimi ve İslam'daki yeri gibi nedenler de İslamofobiyi tetikleyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca Batılı ülkelerin de mücadele konusunda yeterli ve etkili stratejilerinin bulunmaması İslamofobiyi arttıran etmenler arasındadır. Bir insanlık suçu olarak değerlendirilen İslamofobi'ye karşı gerekli önlemler alınmadığı takdirde Avrupa'da yaşayan Müslüman ve Hristiyan halk arasında sorunların artarak devam edeceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle AB, ırkçılıkla mücadele, Müslüman göçmenlerin topluma entegrasyonu konusunda çalışmalar yaparak İslamofobi ile mücadele etmektedir. Ancak AB tarafından yürütülen çalışmalar yeterli değildir.

Summary:

Islamophobia, after "terror attacks in USA in 11 September 2001" refers to the fear of or hostility towards Islam is a common problem of humanity which is on the rise in both Europe and the whole world. With Islamophobia, many crimes such as discrimination, violence, harassment and humiliation against Muslims have been committed. The discriminative discourse and strategies used by the media and the policies embraced by the extreme right politicians caused this crime against Muslims increase. Although it is the leading cause triggering Islamophobia, terrorism is not the only element. Radical terrorism is one of the elements triggering Islamophobia and is not the only element. Besides, Muslims' life styles, their inability to integrate with the West, religious holidays and rituals, immigration, Muslim women's clothing and the place in Islam are the factors that trigger Islamophobia. In addition, the lack of adequate and effective strategies by Western countries to combat is among the factors that increase Islamophobia. If the necessary measures are not taken against Islamophobia, which is considered as a crime against humanity, the problems between the Muslim and Christian populations living in Europe will continue to increase. For this reason, the EU struggles with Islamophobia by combating racism, and by working on the integration of Muslim immigrants into society. However, the studies carried out by the EU are not sufficient.