Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atılım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

11 Eylül 2001'den günümüze Türk-Amerikan ilişkileri ve ABD'nin Türk dış politikasına etkileri

Relations between Turkey and USA, from 9/11 to the present time and America's effects on Turkish foreign policy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 327469 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

11 Eylül 2001'den Günümüze Türk-Amerikan İlişkileri ve Amerika'nın Türk Dış Politikasına Etkileri? başlıklı bu tez çalışması, Soğuk Savaş sonrası uluslararası milat olarak nitelendirilen 11 Eylül olaylarının hem ABD hem de Türkiye'deki yankılarını ele alarak iki ülke arasındaki ilişkilerin birbirlerine olan etkilerini araştırma amacıyla oluşturulmuştur.ABD'de Dünya Ticaret Merkezi'ne ve Pentagon'a gerçekleştirilen saldırılar, 2001'den itibaren George Walker Bush yönetiminin ciddi ve yıkıcı kararlar almasına yol açmıştır. Bu kararlar doğrultusunda birtakım önyargılar tekrar uyandırılmış ve Orta Doğu'nun akıbeti hakkında tasarlanan planlar işlemeye başlamıştır. Müttefiki Türkiye'nin teröre karşı destek amaçlı yanında olduğu ABD, Afganistan ve Irak işgallerinden sonra yoğunlaştırdığı dış politikasına ve yeni işgal stratejileri geliştirerek yön verdiği `yeni dünya düzeni'ne uygun bir politika benimsemiştir.ABD'nin diyalog ortamı yaratmadan gerçekleştirdiği 2.Körfez Savaşı'yla beraber Türkiye dâhil birçok devlet müdahaleci dış politikaya karşı bir tutum sergilemiştir. Bunun sonucunda Türkiye ile ABD arasında 1 Mart Tezkeresi sorunu yaşanmış, ilişkilere ABD penceresinden bakıldığında bir hayal kırıklığının oluştuğu görülmüştür. ABD'nin stratejilerinin bir parçası olarak Kuzey Irak Kürtlerinin Türkiye sınırlarına yerleştirilmesi zamanla PKK'nın güçlenmesine yol açmış, bu durum da ABD ile olan ilişkileri sekteye uğratmıştır. Büyük Orta Doğu Projesi'nde önemli ülke haline gelen Türkiye'yle ABD arasındaki ilişkiler yoğunlaşmaya başlamıştır.ABD'nin 11 Eylül sonrası Orta Doğu'yu hedef olarak belirleyerek egemenlik alanını genişletme çabaları kapsamında başlattığı medeniyetler arası savaş, barışa ve devletlerarasındaki huzura zarar veren İslamofobi kavramını yeniden diriltmiştir. Dünya,-özellikle İslam coğrafyası- büyük bir karmaşanın içerisine çekilmiş, bir dargın bir barışık devam eden Türk-Amerikan ilişkileri Barack Obama döneminde nispeten daha ılımlı bir seviyelerde seyretmiştir.Tezin yazımında kitap, makale, tez gibi kaynakların yanı sıra 11 Eylül belgeseli Loose Change'den, internet kaynaklı düşünce kuruluşlarının web sitelerinden, gazete, televizyon haberleri (yerli ve yabancı basın) ve haritalardan yararlanılmış, ayrıca Türk-Amerikan ilişkileri kapsamında Ermeni Sorunu'nun aydınlatılması amacıyla Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur'la röportaj yapılmıştır.

Summary:

This thesis entitled ?Relations Between Turkey and USA, From 9/11 to the Present Time and America?s Effects on Turkish Foreign Policy?, focuses on an international milestone after the Cold War, 9/11, and those events' effect on the USA and especially Turkey. This thesis planned to research the effects of of these events on the two country's relations with each other.Attacks on the World Trade Center and Pentagon led to serious and destructive decisions implemented by the Bush administration since 2001. As a result of these decisions, some prejudices have returned again, and the plans that impacted the fate of the Middle East began to be enforced. Turkey, an ally of the USA, has supported the USA against terrorism and adopted the policies and strategies, after Afghanistan and Iraq were occupied, that shaped the world.Since the 2nd Gulf War, initiated by America without dialogue, many countries, along with Turkey, exhibited hard attitudes against interventionist policies. As a result of that, Turkey and USA were involved in a 1 March Permit Crisis. It was observed that the USA was disappointed about the resulting situation. Because of the strategies of the USA, Northern Iraqi Kurds were deployed along Turkey?s borders; PKK developed and gained power. These events caused a deadlock of relations between the two countries. Turkey became an important country in foreign affairs concerning the Greater Middle East Initiative.After 9/11, a war between cultures, the Middle East was marked as a target by the USA and Islamophobia renewed its presence, damaging peace in USA territories, the world, and especially the geography of Islam. The decline of relations between Turkey and USA has now been described as more hospitable during Obama?s time in office.I used sources such as books, articles, thesis, documents of 9/11 called