Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

11 Eylül saldırılarının ardından islamofobinin yükselişi ve ABD' deki Türk göçmenler üzerindeki etkileri

The rise of islamophobia after 9/11 attacks and its effects on Turkish immigrants in the USA

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 443304 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı; 11 Eylül saldırıları sonrası hızla yükselen islamofobi ve 11 Eylül saldırılarının ABD'de yaşayan Türk göçmenler üzerindeki etkilerini araştırmak ve sonuçlarını değerlendirmektir. Çalışmanın giriş bölümünde; islamofobinin tanımı, islamofobi ile birlikte kullanılan bazı terimlerin açıklamaları ve islamofobinin tarihi arka planı verildikten sonra 11 Eylül saldırıları öncesi ve sonrası ABD'de Müslümanlara bakış araştırılmış ve ABD'de islamofobiyi tırmandıran etkenler incelenmiştir. Son kısımda ise 11 Eylül saldırıları akabinde ABD'de yaşayan Türk göçmenlerin bu saldırılardan nasıl etkilendikleri araştırılıp tartışılmıştır. Elde edilen verilere dayanarak ABD'de yaşayan Türklerin, diğer Müslüman topluluklara nazaran olumsuz anlamda daha az etkilendikleri sonucuna varılmıştır. Çalışmada kitap, makale, dergi gibi ikincil kaynaklar ve internette bulunan ilgili sayfalar kullanılmıştır. Ayrıca küçük bir anket hazırlanıp internet aracılığı ile ABD'deki 12 Türk ile anket yapılmıştır.

Summary:

The aim of this study is to examine the impact of post-9/11 Islamophobia on Turkish communities in the USA. After giving an overview of the history of Islamophobia, this study explores, first, the image of Muslims in the USA and then the factors that quicken the waves of Islamophobia in American society. Finally, the study investigates how the Turkish immigrant communities have been affected by these waves. The study is mainly based on secondary literature, internet and a short questionnaire, which administered among the Turkish immigrants (via email). Based on the analysis of the findings, the study argues that Turkish communities have been relatively less affected by Islamophobic discrimination and violence in comparison to other immigrant Muslim communities in the USA after the 9/11 events.