Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

11 Eylül sonrası Amerikan dış politikasında hegemonyanın yeniden inşası

Reconstruction of hegemony in American foreign policy after September 11

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302185 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

11 Eylül saldırılarından sonra terörizm tüm dünya için en önemli tehdit kaynağı haline gelmiş, bu tehdide karşı küresel ölçekte bir savaş başlatılmıştır Bu dönemde George W Bush yönetimi Amerikan hegemonyası terörizmle mücadele söylemi çerçevesinde yeniden inşa edilmeye çalışılmıştır Bu söylem çerçevesinde önce terörist örgütler, daha sonra ise Irak, İran ve Kuzey Kore gibi ?şer ekseni? ülkeleri tehdit tanımının içine dahil edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

After the September 11 attacks, terrorism became the most important threat for the world and a war was initiated againts this threat in a global scale George W Bush administration tried to reconstruct American hegemony in the context of discourse of struggle against terrorism The new threat definition comprises terrorist organizations and axis of evil countries like Iraq, Iran and North Korea ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.