Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

11 eylül sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinin Ortadoğu'daki hegemonyası

The hegemony of The United States of America in the Middle East after september 11

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489018 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 11 Eylül 2001'de New York'ta bulunan ve İkiz Kuleler diye bilinen Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan terör saldırılarını takiben, ABD'nin Ortadoğu Bölgesinde etkin rol oynayan devletler üzerindeki hegemonya süreci araştırıldı. Tarihsel süreç incelendiğinde ABD'nin Ortadoğu coğrafyasında çok uzun zamandır etkin bir rol üstlendiği görülmektedir. Bölgenin dinsel, kültürel, etnik, siyasi ve nihayet iktisadi önemi, ABD başkanlarının ilgisini çekmiştir. Özelikle yakın tarihin bir ürünü olan İsrail'in bölgede bir ulus devlet olarak kurulma sürecinde ve sonrasında, ABD sadık müttefikini yalnız bırakmamıştır. ABD ayrıca Araplar ve İsrailliler arasındaki çatışma ve anlaşma ortamlarında müdahil ve arabulucu roller üstlenmiştir. Soğuk Savaş Dönemi'nde Ortadoğu'da Sovyetlerin müttefik oluşturma sürecine, ABD de kendi dostlarını belirleme ve onlarla ilişkilerini geliştirme yoluna gitmiştir. Sovyetlerin Ortadoğu'nun doğal kaynaklarına olan ilgisinin yanı sıra, ideolojik yayılma taleplerine karşılık verecek sıkı dost devlet araması, ABD Başkanlarının bölge üzerindeki askeri ve iktisadi yardımlarına ev sahipliğini yapmasına neden olmuştur. İsrail'in ulusal çıkarları, Soğuk Savaş Döneminde de ABD'nin söz konusu bölgedeki politikalarının temel kılavuz çizgilerini oluşturmuştur. Soğuk Savaş sonrası, tek kutuplu küresel sistemin, yegâne oyun kurucusu ABD, Ortadoğu'da 'Yeni Dünya Düzeninin' kurallarını yerleştirmekle meşguldü. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, saldırıyı gerçekleştiren El Kaide terör örgütünün izini süren ABD kendini Afgan ve Irak topraklarında buldu. Her ne kadar kendisinden teslim edilmesi talep edilen Usame Bin Ladin'i, her türlü yaptırım tehdidine rağmen iade etmeyen Taliban yönetimine yapılan askeri operasyonu konusunda uluslararası kamuoyuna açıklayacağı bazı delilleri mevcutken, Irak'ta hiçbir şekilde bulunamayan kitle imha silahlarının olası varlığı Irak topraklarının ABD güçlerince işgaline neden olacaktı. 11 Eylül Saldırıları ABD'nin Ortadoğu da hegemonya oluşturma niyetini gerçekleştirmek için elverişli bir fırsatı sundu. Arap Baharı olarak bilinen sözde bölgenin demokratikleşme süreci Ortadoğu'da çok daha sorunlu ve acı bir tabloyu ortaya koymuştur. Sonuçta, Irak ve Afgan topraklarının işgal edildi ve binlerce sivil hayatını kaybetti. Arap Baharı da bölge istikrarını tehdit eden ve bölgedeki stratejik noktaların ve enerji kaynaklarının ABD'nin hegemonyası altına girmesine yardımcı olmuştur.

Summary:

The hegemony of USA, over the states who have active role on Middle East Area after the terror attacks agains World Trade Center and Pentagon was searched in this study. When one analyzed the historical process, he or she can see that USA had been playing an effective role in the Middle East Region for a very long time. The religious, cultural, ethnic and finally economical significance of the Region has attracted the attention of the American Presidents. USA did not let Her loyal allied, especially during and after the establishment of Israel as a National State in the Region. At the same time, during the conflict and agreement circumstances between Arab States and Israel, USA played an intervener and mediator role. While there were Soviet efforts in order to find allied state duruin the Cold War Period, USA followed the way to determine her own friend and to improve relations with them. Other than the Soviet interest against the Natural Resources of the Middle East, her search for finding close friend state who will respeond to the the inquiry for spreading there would host military and economical assitance. The National Interest of Israel constructed the guide lines of American Policies over the mentioned Territory . By the end of the Cold War, USA, the single game host of the global system with single pole, was busy with the establishment the rules of the New Worl Order. After September 11, 2001, USA, tracking Al-Kaide Terror Organisation who performed the terrorist attacks, found herself in Afgan and Iraq lands. Although USA had proofs for the public opinion related to the military operation against Taliban Administration who did not deliver Usama Bin Ladin, the possible existence of the weapons for mass destruction which were never found anywhere in Iraq,would cause the occupation of Iraq by the American Forces. The 9/11 terror attacks presented the best opportunities to USA for the realisation of the intention for the establishment of hegemony in Middle East. The said democratisation of the Region, known as the "Arab Spring" created more problematic and painful results. Consequently, the Arab and Afghan Lands were occupied and thousands of innocent people died. Arab Spring, as a special case 9/11 attacks, assisted the strategic regions and energy resources to be under the hegemony of the USA forces