Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Yönetimi Bilim Dalı

11 eylül terör saldırıları sonrası Türkiye ve ABD'inin terörizmle mücadele stratejileri

Turkey's and the USA's fighting strategies against terrorism after the september 11 terrorist attacks

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 551881 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABD'de 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen saldırılar terörün ulaştığı küresel boyutu göstermesi bağlamında önem taşımaktadır. "11 Eylül Terör Saldırıları Sonrası Türkiye ve ABD'nin Terörizmle Mücadele Stratejileri" başlıklı bu tez, söz konusu terör saldırıları sonrasında ABD ile özellikle Ortadoğu coğrafyasında müttefik konumda bulunduğu Türkiye'nin terörizmle mücadelede belirledikleri stratejilerinin karşılaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Saldırılar sonrasında ABD, terörizmle mücadele etmek amacıyla yurtiçinde istihbarat alanında reform çalışmalarını, çeşitli yasal düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirirken uluslararası alanda Afganistan'a ve Irak'a sert güç unsurlarını devreye sokarak müdahalelerde bulunmuştur. Bu müdahalelerde çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Terörizmle mücadele noktasında, ABD'nin müttefik olarak gördüğü Türkiye, ABD ile aynı safta yer almıştır. Türkiye, ABD'nin Afganistan ve Irak'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar ve sonrası dönemde de mevcut konumunu korumuştur. Bu durum ABD'nin Irak'a yönelik gerçekleştirdiği müdahale sırasında yaşanan 1 Mart Tezkeresi sürecine kadar devam etmiştir. TBMM'de 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi sonrasında Irak'ın kuzeyinin kontrolünün ABD tarafından PKK terör örgütüne verilmesi PKK'nın güçlenmesi sonucunu doğurmuştur. 1 Mart tezkeresi süreci Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadelesinde ABD ile farklı konumda bulunmalarının başlangıcını oluşturmuştur. Diğer bir konu ise ABD'de 11 Eylül günü yaşanan terör saldırılarının Ortadoğu bölgesinde henüz sağlanamayan huzurun daha da bozulmasına neden olarak "İslamofobi" kavramının tekrar gün yüzüne çıkmasında önemli rol oynamasıdır. Yaşanan bu gelişmeler Ortadoğu bölgesinde uzun bir süre devam edecek olan kargaşa sürecinin en önemli nedenleri arasında görülebilir. Bu çalışmada 11 Eylül terör saldırıları sonrasında ABD tarafından gerek iç güvenlik alanında gerekse uluslararası mecrada sergilenen stratejilerin küresel terörizmle mücadelede etkinliği ile Türkiye'nin müttefikiyle aynı dönemin başlarında bulunduğu konumdan uzaklaşmasına neden olan etkenler ve Türkiye'nin terörizmle mücadele stratejilerinin ABD'nin politikalarıyla benzer olan ve olmayan noktalar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Son olarak ABD'nin stratejisindeki uygulamalardan yola çıkarak Türkiye'nin terörizmle mücadelede daha etkin stratejiler belirlemesinde dikkate alınması gereken hususlar sıralanmıştır.

Summary:

The attacks in the United States on September 11, 2001 are important in terms of showing the global dimension of terror. The dissertation entitled "Turkey's and the USA's Fighting Strategies Against Terrorism After the September 11 Terrorist Attacks" has been prepared with the purpose of comparing the strategies adopted by Turkey and the USA, which have been allies especially in the Middle East after the terrorist attacks. In the wake of the attacks, the United States has implemented domestic intelligence reforms, various legal regulations and practices in order to combat terrorism and intervened in Afghanistan and Iraq by introducing harsh power elements. Many people have lost their lives in these interventions. In the fight against terrorism, Turkey, which the United States considers as an ally, has been on the same side as the United States. Turkey maintained its current position in the post-period and during the operations carried out by the United States against Afghanistan and Iraq. This situation continued until the March 1st Mandate during the US intervention in Iraq. Giving control of the north of Iraq to the PKK terrorist organisation by the United States after the rejection of the March 1st mandate in the Turkish Parliament resulted in strengthening the PKK. In Turkey's combat with the terrorist organization PKK, the March 1st mandate has been the initial point of the beginning of Turkey's different position with the United States. Another issue is that the terrorist attacks in the United States on September 11 caused a further deterioration of the peace that has not yet been achieved in the Middle East and the emergence of the concept of "Islamophobia". These developments can be seen as one of the most important reasons for the upheaval process in the Middle East region for a long time. In this study, the effectiveness of the strategies exhibited by the US in the field of domestic security and international means in the fight against global terrorism in the wake of the September 11 terrorist attacks and the factors that led Turkey to move away from the position at the beginning of the same period as its ally, and the points that Turkey's anti-terrorism strategies are similar to the policies of the United States have been tried to be evaluated. Finally, the issues that should be considered in Turkey's determining more effective strategies in the fight against terrorism are listed based on the practices in the US strategy.