Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı

2012

11 Eylül ve Irak Savaşı sonrası belgesel tiyatro

Documentary theater after 9/11 and the War in Iraq

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 314873

Tezi Bul
Özet:

11 Eylül sonrası yazılan pek çok belgesel oyun Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konu almaktadır. Bu oyunların ?görünürdeki? amacı, yaşanan siyasi olayları farklı bir açıdan değerlendirmektir. Ne var ki, bu oyunların bir kısmı kırmaya çalıştığı egemen ideolojileri yinelerken, tarih boyunca karşılaştığımız birtakım şarkiyatçı söylemleri de tekrar etmeyi sürdürür. Belgesel oyunların amacıyla çelişen bu durumun nedenlerini belirleyebilmek için, öncelikli olarak belgesel tiyatronun nasıl değişim geçirdiği incelenmiştir. Genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra, şarkiyatçılığın Soğuk Savaş sonrası nasıl bir şekillendiği tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda 11 Eylül sonrası yazılan belgesel oyunlarda şarkiyatçı söylemlerin izleri sürülmüş ve bu duruma neden olan faktörler belirlenmiştir.

Summary:

Most documentary plays written after 9/11 discuss the affairs taking place in the Middle East. The playwrights ?claim? that the main object of these plays is to shed light on controversial political issues. Ironically however, while striving to give an account on what is really happening in Iraq, some of these plays continue to echo the mainstream media and reflect an orientalist perspective. In order to determine the reasons that cause this paradoxical situation, I will initially focus on the evolution of documentary theater. After a thorough evaluation of documentary plays written in 1920?s and 1960?s, I will discuss orientalism after 9/11. In accordance to this chapter, four documentary plays written after 9/11 will be analyzed and the reasons causing this problem will be determined.