Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı / Geomatik Mühendisliği Bilim Dalı

2007

1:1.000.000 ölçekli Türkiye coğrafi veri tabanının Avrupa coğrafi veri tabanına uyarlanması ve internet/intranet ortamında sunumu

Adaptation of Turkish geographical database at the 1:1 million scale to European geographical database and publishing on the internet/intranet environment

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 223214

Tezi Bul
Özet:

Son yıllarda, farklı isteklere hizmet eden sayısal haritalar ile cografi bilgi sistemi kullanımına yönelik dünya çapında yürütülen birçok çalısma bulunmaktadır. Bu çalısmalardan biri, Avrupa Ulusal Haritacılık Kurulusları Birligi (EuroGeographics ? EG) bünyesinde yer alan ve 1:1.000.000 ölçekli Avrupa veri bütünlügünün saglanması ile bunların harita ortamında sunulmasını amaçlayan EuroGlobalMap (EGM)'dir. Bu çalısmada; EGM kapsamında verilerin toplanması, veri tabanı yapısı ile Türkiye'nin bu yapıya uyumlandırılması süreci arastırılmıstır. Bununla beraber internet haritacılıgı hakkında genel bilgiler verilmis, harita sunum türleri ile internet ortamında CBS uygulamaları açıklanmıstır. EGM veri yapısının özelliklerini ortaya koymak ve de bu verilerin harita ortamına tasınarak sunumunu gerçeklestirmek amacıyla dinamik harita sunum yöntemi kullanılarak web tabanlı bir uygulama gelistirilmistir. Anahtar Kelimeler: EuroGlobalMap, nternet Haritalaması, AspMap

Summary:

Lots of studies are existed world wide about the digital maps serving different requests and the utilization of geographical information system recently. One of them is EuroGlobalMap (EGM), which is under the frame of Europe?s National Mapping and Cadastral Agencies (EuroGeographics ? EG) and aims to provide the data integrity in Europe at the scale of 1:1 Million and publish them on the map environment. In this study; collection of data, structure of database and the process of the adaptation of Turkey to this structure within the EGM are investigated. In addition, general information about internet mapping is given and methods of publishing map as well as GIS applications on internet are described. A web based application by using dynamic map publishing method is developed in order to introduce the properties of EGM data structure and make a presentation by taking these data into the map environment. Keywords: EuroGlobalMap, Internet Mapping, AspMap