Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

11428 numaralı Temettüât Defteri'ne göre Kesriye Kazası'nın sosyal ve ekonomik yapısı

According to the Temettüât defteri numbered 11428, social and economic structure of Kesriye Town

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451493 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan ve adı Kastoria olarak bilinen Kesriye Kazası, Gazi Evranos Bey tarafından 1384-1385 yıllarında Osmanlı Devleti hakimiyetine alınmıştır I Balkan Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlı Devleti hakimiyeti altında kalmış olan bu bölge önemli bir yerleşim yeri olma özelliğini korumuştur Temettüât defterleri XIX yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti'nde tutulmaya başlanmıştır Tanzimat Fermanı halka vergi düzenlemesi vaad ettiği için, Osmanlı hükûmeti halkın ödemesi gereken vergileri belirlemek maksadıyla insanların bütün gelir kaynaklarını kayıt altına almaya başlamıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kesriye town, that is in Greece borders and known as Kastoria today, was taken under rule of Ottoman Empire by Gazi Evranos Bey between 1384-1385 Kesriye , The town that was under Ottoman's rule by the end of Balkan War I(1912-1913), maintained the speciality of being very important settlement Temettüât defterleri were started being wroten beginning from the middle of 19th century in Ottoman Empire ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.