Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Nükleer Fizik Bilim Dalı

11B+186W reaksiyonu ile üretilen yrastball verilerinin gama spektroskopisi

Gamma-ray spectroscopy of yrastball data produced from 11B+186W reaction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 121072 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 191,193 Au izotopları için [505] 1 1/2 Nilsson orbital band başlangıcına sahip ve oblate deforme çekirdekle, 7th \m tek parçacığının rotasyon yönelimi ile ortaya çıkan zayıf çiftlenim band yapısı ile açıklanan izomer rotasyon bandları, yüksek spin bölgesine kadar incelendi. Oblate yapı üzerine %h un ® v(iı3/2 119/2 )ıo" konfigürasyonu ile izah edilebilen 31/2+ band başlangıcına sahip yeni bir rotasyon bandı ve bu banda ait bazı yeni geçişler gözlendi. 191,193 Au izotoplarının yüksek spinli seviyelerine, Amerika Birleşik Devletleri, Yale Üniversitesi, WRIGHT Nükleer Yapı Laboratuvarındaki (Wright Nuclear Structure Laboratory) ESTU TANDEM hızlandırıcısında 68 MeV'e kadar hızlandırılan nB iyonları ile 1 mgr/cm2 kalınlığındaki 186W hedefin bombardımanı sonucu oluşturulan 186W (11B, xn) ağır iyon füzyon buharlaşma reaksiyonu ile ulaşıldı. Bu seviyelerden bozunma sonucu gözlenen gama geçişleri, Çok Dedektörlü Gama Işın Spektrometresi YRAST BALL (Yale Rochester Array for SpecTroscopy) ile dedekte edilmiştir. y-y-y üç boyutlu histogramda gözlenen tüm geçişler için, DCO (Directional Correlation from Oriented states) matrisi ile oluşturulan spektrumlardan açısal yönelim oranlan bulunarak geçişlerin multipolaritesi ve lineer polarizasyon ölçümleri ile de geçişlerin karakteristiği belirlendi. Tüm geçişler için sıralama, geçiş şiddetlerinin ait oldukları band başlangıcında gözlenen geçiş şiddetine normalize edilmesi ile oluşturuldu. XI

Summary:

SUMMARY The isomeric rotational bands of the [505] 1 1/2 Nilsson orbital band-head in 191'193Au isotopes which are interpreted as the weak-coupling band structure resulting from the rotational alignment of rchn/2 single particle with the oblate deformed nucleus were investigated extending up to high-spin region. A new rotational band with 31/2+ band-head which can be interpreted with the 7th ü/2 ® v(iım hç/2 )ıo" configuration on an oblate structure and some new transitions of this band were observed. The high spin levels of l9l,193Au were populated by 186W (nB, xn) heavy-ion fusion-evaporation reaction, bombarding the l 6W target of 1 mgr/cm2 thickness with the nB ion-beam of 68 MeV energy providing from ESTU TANDEM Accelerators in the WRIGHT Nuclear Structure Laboratory, Yale University, United States of America. The gamma-rays emitted by de-excitation of these high spin levels were detected by Multi-detector Gamma-Ray Spectrometer YRASTBALL (Yale Rochester Array for SpecTroscopy). The multipolarity of all transitions observed in y-y-y three dimensional histogram were obtained determining the angular correlation ratio from the spectra built by means of DCO (Directional Correlation from Oriented states) matrices. The chracteristics of these transitions were also determined by the lineer polarization measurement. The sequence of all transitions in each band were obtained by normalizing the transition intensities to that of the transition to the band-head of the involved band. l&YûiöfKû?RFriMianfflijı XH MMUMANTASVON MEBKEEt