Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

11Li + 12C ve 11Li + 28Si egzotik çekirdek çeaksiyonlarının iki cisim metodu ve adiabatik dört cisim yaklaşımı ile incelenmesi

Investigation of 11Li + 12C and 11Li + 28Si egzotic nucleus reactions with two body method and adiabatic four body approximation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 301740 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında 11Li egzotik çekirdeğinin 12C ve 28Si çekirdeklerinden 57,9 MeVA ve 29 MeVA gelme enerjilerinde elastik, inelastik ve kuazielastik saçılmaları incelendi. Çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde, egzotik çekirdek reaksiyonları iki cisim yaklaşımı ile incelenmiştir. Bu reaksiyonlar hem Optik Model hemde Double Folding Model ile analiz edilmiştir. Hesaplamalarda Woods-Saxon potansiyelinin hacim kısmına ek olarak yüzey potansiyelinin eklenmesi ile daha iyi sonuçlara ulaşılmıştır. 11Li egzotik çekirdeğinin farklı yoğunluk dağılımları için elde edilen sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen teorik sonuçlardan, 11Li egzotik çekirdeğinin farklı yoğunluk dağılımlarının deney ile uyumlu sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Çalışmada Optik Model ile Double Folding Model karşılaştırılmıştır. Double Folding Model ile elde edilen sonuçlar Optik Model ile elde edilen sonuçlardan daha iyi olduğu gözlemlenmiştir.İkinci aşamada, 11Li + 12C ve 11Li + 28Si egzotik çekirdek reaksiyonları adyabatik dört cisim yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Hesaplamalarda, valans nükleon-hedef ve kor-hedef potansiyellerinin Woods-Saxon potansiyeli olduğu düşünüldü. Valans nükleon-hedef ve kor-hedef potansiyellerinin saçılma üzerine etkileri incelenmiştir. Adyabatik yaklaşım hesaplamalarında, saçılma üzerine breakup etkisi dikkate alınmıştır.

Summary:

In this thesis, the elastic scattering, inelastic scattering and quasielastic scattering of the exotic nucleus 11Li from the nuclei 12C and 28Si have been examined in the incoming energies 57.9 MeVA and 29 MeVA, respectively. The thesis consist of two main sections.In the first section, the exotic nucleus reactions have been anlysed using two bady method. These reactions have been examined by using both the Optical Model and the Double Folding Model. In the calculations, it is observed that the calculations are in good agreement with the experimental results if the derivative of the Woods-Saxon potantial (Surface potantial) is added to the volum part of the Woods-Saxon potantial. The results obtained by using the different mass density distributions of the exotic nucleus 11Li have been compared with each other. The results obtained with Double Foldin Model are more compatible with experimental results than the results obtained with the Optical Model.In the second section, exotic reactions 11Li+ 12C and 11Li+ 28Si have been analysed with four body adiabatic approximation. In the calculations, valans nucleon-target and cor-target potantials have been chosen as the Woods-Saxon potantial. The effects of valans nucleon-target and cor-target potantials on the scattering have been examined.