Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

12-15 yaş arası kız ve erkek çocukların kadınlık ve erkeklik rollerini algılayış biçimleri

Percieving the roles of masculanity and femininty of the girls and boys between 12-15 years

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 125146 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Bu yüksek lisans tezi, 12-15 yaş arası kız ve erkek çocukların, "Kadınlık ve Erkeklik Rolleri"ni algılayış biçimlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Kadın ve erkeğin toplumsal statüsünün kesin çizgilerle ayrıldığı toplumumuzda, son yıllardaki gelişim ve değişmelerin cinsiyet rollerine yansımasının, ilk ergenlik dönemini yaşayan çocuklarca nasıl algılandığı belirlenmeye çalışıldı. Yine bu amaçla, alan olarak, Fındıkzade İlköğretim Okulu 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden toplam 211 öğrenciye anket soruları uygulanarak bir sonuca varılmaya çalışıldı. Yapılan alan araştırmasının değerlendirilmesi sonucunda; ilk -ergenlik dönemindeki çocukların büyük çoğunluğunun, toplumun geçirmekte olduğu değişim ve gelişmelere rağmen, geleneksel cinsiyet rollerinin etkisinde oldukları sonucuna varıldı. Ancak yine de ankete katılan çocukların yaklaşık üçte birinin, modern, eşitlikçi, kadın veya erkek olmanın ötesinde, insanca değerlere öncelikli yaklaşır olmaları, Türk toplumunun geleceği açısından ümit verici bir değer olarak sevindirici bulundu. ABSTRACT The aim of this thesis is to determine how the girls and boys between 12-15 years perceive the roles of masculanity and femininity. The thesis aims to determine how cildren living their first teenage years (bachelorhood) perceive the development and changes on gender roles accuret in recent years in Turkey where the social status of men and women have being distinguished sharply. İn this context, 211 students of 6,7,8. classes from Fmdikzade İlköğretim Okulu are interviewed. Finally, it is found thad the majority of these students had still been influenced by traditional gender roles. However, ı want to emphasize that 1/3 of these students are inclined to the modern, equal human values, which. I evaluete quite hopeful for the future of the Turkish society.

Summary:

öz Bu yüksek lisans tezi, 12-15 yaş arası kız ve erkek çocukların, "Kadınlık ve Erkeklik Rolleri"ni algılayış biçimlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Kadın ve erkeğin toplumsal statüsünün kesin çizgilerle ayrıldığı toplumumuzda, son yıllardaki gelişim ve değişmelerin cinsiyet rollerine yansımasının, ilk ergenlik dönemini yaşayan çocuklarca nasıl algılandığı belirlenmeye çalışıldı. Yine bu amaçla, alan olarak, Fındıkzade İlköğretim Okulu 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden toplam 211 öğrenciye anket soruları uygulanarak bir sonuca varılmaya çalışıldı. Yapılan alan araştırmasının değerlendirilmesi sonucunda; ilk -ergenlik dönemindeki çocukların büyük çoğunluğunun, toplumun geçirmekte olduğu değişim ve gelişmelere rağmen, geleneksel cinsiyet rollerinin etkisinde oldukları sonucuna varıldı. Ancak yine de ankete katılan çocukların yaklaşık üçte birinin, modern, eşitlikçi, kadın veya erkek olmanın ötesinde, insanca değerlere öncelikli yaklaşır olmaları, Türk toplumunun geleceği açısından ümit verici bir değer olarak sevindirici bulundu. ABSTRACT The aim of this thesis is to determine how the girls and boys between 12-15 years perceive the roles of masculanity and femininity. The thesis aims to determine how cildren living their first teenage years (bachelorhood) perceive the development and changes on gender roles accuret in recent years in Turkey where the social status of men and women have being distinguished sharply. İn this context, 211 students of 6,7,8. classes from Fmdikzade İlköğretim Okulu are interviewed. Finally, it is found thad the majority of these students had still been influenced by traditional gender roles. However, ı want to emphasize that 1/3 of these students are inclined to the modern, equal human values, which. I evaluete quite hopeful for the future of the Turkish society.