Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

12-18 yaş arası çocukların kişilik örüntüsünün değerlendirilmesi

Assesment of 12-18 aged children's personality pattern

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208097 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kisiligin uzmanlarca yapılmıs bir çok tanımı vardır. Kisiligin tek bir tanımı yapılamadıgı gibi kisiligi tek bir yönden degerlendirmekte olanaksızdır. Türkiye'de 12-18 yaslar arsındaki çocuk ve gençlerin kisilik degerlendirilmesi için halihazırda iki envanter kullanılmaktadır. Bunlar 6-15 yas arası çocuklar için kullanılan Çocuklar çin Kisilik Envanteri ile 16 yas ve üzeri gençler için kullanılan Minnesota Çok Yönlü Kisilik Envanteri 'dir. Çocuklar çin Kisilik Ölçegi'nin ilk sekli, 1977 yılında çocuk kisiligini çok yönlü olarak ölçmek için yayınlanmıstır (Lachar ve Gdoeski, 1987). 1981 ve 1990 yıllarında iki kez gözden geçirilerek bugünkü seklini almıstır. Kısa formu ?dogruyanlıs? seklinde yanıtlanabilen 280 sorudan olusmaktadır. 20 alt ölçegi ile genis kapsamlı ve standart bir degerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalısmada 12-18 yas çocukların kisilik örüntülerinin degerlendirilmistir. Ayrıca, ölçegin içtutarlılıgına iliskin bilgi saglanmak da istenmistir. Bu amaçla Çocuklar çin Kisilik Ölçegi, 12 ile 18 yaslar arasındaki toplam 368 çocuga uygulanmıstır. Sonuçlar, yas ve cinsiyete göre her faktör ve alt test için ayrı ayrı karsılastırılmıstır. Çocuklar çin Kisilik Ölçegi'nin içtutarlılıgı sınanmıstır. Faktör ve alt testlerin birbirleriyle olan iliskilerine bakılmıs ve anlamlı iliskiler saptanmıstır. Faktör ve alt testlere ait için ayrı ayrı madde toplam korelasyonu çalısılmıstır. Sonuçta, maddeleri çogunun ayırdedicilik düzeyi anlamlı bulunmustur. Bu bulgulara göre, 12-18 yaslar arasındaki çocukların kisilik örüntülerinin cinsiyet ve yasa göre farklılıklar gösterdigi bulunmustur. Bu çalısmada, çocuk kisiliginin önemi, olusumu ve çocuga yönelik degerlendirme araçları incelenmis, çocuga yönelik yapılmıs çalısma ve ulasılan gelismeler de özetlenmistir. Çocuklar çin Kisilik Ölçegi ve çocuklarla yapılmıs degerlendirme çalısmaları bulguları bu çalısma bulguları ile karsılastırılarak tartısılmıstır.

Summary:

There are many definitions of personality made by the experts. It is both impossible to make one definition of personality and assess it from one perspective. There are two available inventories used in Turkey to assess the personality of children and adolescents between the ages 12-18. These are Personality Inventory for Children used for the children between the ages 6-15 and Minnesota Multidimensional Personality Inventory used for the adolescents at the age of 16 and older. The first form of Personality Inventory for Children was published in 1977 to assess the child personality in different dimensions (Lachar ve Gdoeski, 1987). It took its present form by being revised twice in 1981 and 1990. Its short form consists of 280 ?true-false? questions. It is used as a comprehensive and standardized assessment tool with its 20 subscales. The aim of this study is to assess the children?s personality traits between the ages 12-18. Moreover, it was desired to get data related to the reliability of the scale. For this reason, the booklets of Personality Inventory for Children were applied to 368 children between the ages 12-18. The results were compared separately for each factor and subtest according to age and gender. The reliability of Personality Inventory for Children was tested by Interior Consistency (?). The correlation between factor and subtests were examined and significant differences were obtained. Total correlation for item was conducted separately related to factor and subtests. As a result, items were found out to be significant in terms of distinguishing level. Based on these findings, it was found that personality traits of children differ according to age and gender. In addition, the scale was proved to be reliable. In this study, the importance and formation of child personality and assessment tools for the child were examined; the studies and developments related to the child were summarized. The findings from Personality Inventory for Children and other assessment studies conducted with children were compared with the ones from this study and discussed.