Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

12 darbeli üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı için kontrolör gerçeklemesi

Control applications for 12 pulse three phase uninterruptable power supply

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166495 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Kesintisiz güç kaynaklan (KGK), şebekede meydana gelen sorunların tıbbi elektronik cihazlar, haberleşme sistemleri, bilgisayar sistemleri ve askeri elektronik cihazlar gibi kritik yükleri etkilememesi için kullanılmaktadır. Çalışmada öncelikle KGK kullanımını gerektiren şebeke sorunları, KGK çeşitleri ve KGK'lardan beklenen özellikler özetlenmiş, kritik yüklerin daha güvenilir beslenmesi için oluşturulan KGK'ların farklı çalışma koşullan incelenmiştir. Üçüncü bölümde KGK'larda kullanılan doğrultucu yapılan incelenmiş, bu doğrultucuların birbirine göre üstün ve eksik yanlan belirtilmiştir. Yüksek güçlü uygulamalarda kullanılabilmesi ve giriş akım harmonilerinin düşük olması nedeni ile seçilen 12 darbeli doğrultucunun güç bileşenleri incelenmiş, anahtarlama elemanı olarak kullanılan tristör için sürme ve söndürme devreleri oluşturulmuştur. Daha sonra 12 darbeli doğrultucu için güç ve kontrol devresi oluşturulmuş ve bu doğrultucuyu kontrol etmek amacıyla dijital kontrolör gerçeklenmiştir. Dördüncü bölümde temel evirici yapılan ve darbe genişlik modülasyonu (DGM) yöntemi incelenmiş, üç fazlı DGM çıkışlı eviricinin güç devresi oluşturulmuştur. Bu bölümde daha önce tasannu yapılmış bir faz çıkışlı eviricide kullanılan analog kontrolörler mikroişlemci ile desteklenerek geliştirilmiş ve üç faz çıkışlı evirici kontrolörünün gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır. Eviricide anahtarlama elemanı olarak kullanılan IGBT'yi sürmek ve korumak için kullanılan melez tüm devrenin özellikleri ve çalışma şekli belirtilmiştir. Ayrıca eviricideki kontrol ve sürme devrelerinin beslemesini sağlamak için kullanılan çapraz (flyback) anahtarlamalı güç kaynağında kullanılan kontrol yöntemleri incelenmiştir. Son bölümde 12 darbeli doğrultucular diğer doğrultucu çeşitleriyle karşılaştırılmış ve doğrultucu ve evirici uy gınalarında dijital kontrolörlerin analog kontrolörlere göre üstünlükleri özetlenmiştir. xı

Summary:

SUMMARY Uninterruptible power supplies (UPS) are used for supplying critical loads such as electronic medical equipments, communication systems, computers used for important process and military electronic systems against power outages. In the first part of this thesis, features of UPSs, probable power problems and UPSs types were summarized. In order to obtain a reliable UPS system, different UPS connection configurations were studied. In the next part, different rectifier topologies were studied and the advantages and disadvantages of each rectifier were summarized. 12-pulse rectifier was chosen, since it can be used for high power applications and it has low input current harmonics. Also, power and control circuits of 12-pulse rectifier realized with a digital controller, then snubber and driver circuits of thyristor were studied and implemented. In the fourth part, basic inverter topologies and pulse with modulation (PWM) method were researched. Then three-phase inverter with PWM output power circuit was obtained. The analog controller, which had designed for single-phase inverter, was developed by using microprocessor and this developed controller was used for controlling three-phase inverter. The properties of the hybrid IC that is used to drive and protect IGBT were explained. In addition, flyback switch mode power suppy, which was used for powering control and driver circuit units of the inverter, was studied. Finally, 12-pulse rectifier was compared with other rectifier types and the advantages of digital controller versus analog controllers were listed for rectifier and inverter applications. xu