Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

12 Eylül 1980 Döneminde Türkiye'de basın özgürlüğü ve sansür

Press and censor during the military coup dated September 12, 1980 in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 298280 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Demokrasilerde, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak kabul edilen basın, ortaya çıktığı günden itibaren, siyasi iktidarların hedefi durumundadır. Bunun nedeni; basının iktidarlar tarafından tehlikeli görülmesi ve dolayısıyla iktidarların basın üzerinde hakimiyet kurma gereksinimini yönetimin devamı açısından gerekli görmesidir. Tarih; siyasi iktidar ve basın özgürlüğü çatışmasının örnekleri ile doludur. Türk tarihinde bunun en belirgin örneği ise, 12 Eylül 1980 askeri darbesidir. Sosyo-ekonomik istikrarsızlık ve toplumsal kaos ortamı ile gerekçelendirilen 12 Eylül 1980 darbesi, basın ve ifade özgürlüğünün kesintiye uğradığı en önemli dönemlerden biridir. Temel hak ve özgürlüklerin kesintiye uğradığı bu süreçte, hem darbe yönetimi hem de ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal döneminde basın, sıkı yasaklar ile karşı karşıya kalmıştır. Gazeteler kapatılmış, haberlere yayın yasağı konmuş, gazeteciler hapis cezalarına çarptırılmıştır. Basını susturmanın en kolay yolu olan sansür, dönemin en çarpıcı özelliklerindendir.Anahtar Kelimeler:1.Basın özgürlüğü2.Sansür3.12 Eylül 1980 askeri darbesi4.Türkiye'de basın5.Turgut Özal

Summary:

Press, which is accepted as the fourth estate in democracies after legislation, execution and jurisdiction, has been a target for the political power since its existence as it is considered to be dangerous by the political power and dominance over press is deemed to be necessary for the continuation of the political power. History is full of examples of clashes between the political power and the press. The most prominent example of this in Turkish history is the military coup dated September 12, 1980.The military coup dated September 12, 1980, which was justified due to socio-economic instability and social chaos, is one of the most important periods when freedom of speech and freedom of press was cut. During this period, in which fundamental rights and freedoms were also cut, press was faced with tight prohibitions under both military coup administration and the Motherland Party (ANAP) administration. Newspapers were closed, news were faced with publication bans and journalists were sentenced to imprisonment. Censorship, which is the easiest way to silence the press, was one of the most striking characteristics of the period.Key words:1.Feedom of the press2.News blackout3.September 12, 1980 Military coup dated4.Press in Turkey5.Turgut Özal