Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sürecinde siyasi parti liderlerinin söylemlerinin basına yansıması: Cumhuriyet, Radikal, Sabah ve Zaman gazeteleri örnekleri

Press reflection of the discourses of the political parties leaders during the referandum, dated 12th of september 2010. Cumhuriyet, Radikal, Sabah and Zaman newspapers examples.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 328609 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmada 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sürecinde siyasi parti liderlerinin söylemlerinin basına yansıması incelenmiştir. Çalışma kapsamına Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet, Radikal, Sabah ve Zaman gazetelerindeki söylemleri alınmıştır. Gazetelerin 20 Temmuz- 20 Eylül 2010 tarihleri arasındaki nüshaları taranmış, konuyla ilgili nüshalardan alıntılar yapılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Veri toplama tekniği olarak kaynak tarama yöntemi, içerik çözümlemesi ve söylem analizi kullanılmıştır. Liderlerin söylemlerinde anayasa değişikliğinin basına nasıl yansıdığı çözümlenmeye çalışılmıştır.

Summary:

In this study, press reflections of discourses of political parties? leaders have been examined. Discourses of Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan and Kemal Kılıçdaroğlu at Cumhuriyet, Radikal, Sabah and Zaman newspapers have been included in the scope. The newspapers? copies between the dates of 20th of July 2010 ? 20th of September 2010 have been reviewed. Study has been practiced by quoting relevant copies. Literature review, content analysis, discourse analysis have been applied as data collecting technique. How constitutional amendment reflected in the press, in the discourses of leaders has been tried to analyze.