Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

12 eylül filmlerinde şiddetin sunumu

Presantation of violence in 12 eylül films

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208293 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

12 Eylül filmlerinde şiddetin sunumunu konu alan bu tez temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Türkiye'nin 1980'li yıllarda içinde bulunduğu durum aktarılmıştır. İkinci bölümde ise genel olarak `'şiddet'' olgusuna bakılmıştır. Bu olgunun farklı tanımlamaları yapılmış; şiddetin özelliklerine ve farklı şiddet türlerine yönelik bilgiler verilmiştir. Tezin üçüncü ve son bölümünde ise 12 Eylül filmlerinde şiddetin nasıl sunulduğuna belirlenen temalar çerçevesinden bakılmış ve çalışmanın asıl amacı olan bu filmlerde şiddetin sunumunun nasıl yapıldığı ve incelenen bu şiddetin ne gibi sonuçlar doğurduğu sorularına cevap verilmeye çalışılmıştır.

Summary:

This thesis which is on the `?Presentation of Violence in 12 Eylül ?which is the date of a military operation in Turkey- films??, consist of three main parts. In the first part, the situation and soma charasteristic properties of Turkey in 1980s have been discussed. In the second part the fact of violence has been generally examined. Also some information about the definitions of this fact, the origins of the violence and different kinds of this fact are given in this part. In the last part of this thesis the way of how the violence presented in 12 Eylül films has been searched. In addition to this, the efffects of violence in these films have been analysed