Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

12 Kasım 1999 Düzce-Kaynaşlı depremi birleşik odak mekanizması çözümü ve bölgenin sismotekniği

Composite focal mechanism solution for 12 November 1999 Düzce-Kaynaşlı earthquake and seismotectonics of the region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104389 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi 12 KASIM 1999 DÜZCE-KAYNAŞLI DEPREMİ BİRLEŞİK ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜ VE BÖLGENİN SİSMOTEKTONİĞİ Murat BEYHAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd Doç Dr Altan NECİOĞLU 12 Kasım 1999 Düzce-Kaynaşh depremi Türkiye saatiyle 18:57'de meydana gelmiştir Aletsel büyüklüğü 7 2 (Mw) olan deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun batı kesiminde, Düzce ili ve Kaynaşlı ilçesi arasında, etkili olmuştur Deprem esnasmda 35 km'lik bu* yüzeykınğı meydana gelmiştir Deprem, Ankara-İstanbul otoyolunun Bakacak mevkiinde büyük boyutta bir heyelana neden olmuştur 800'ü aşkın vatandaşımız hayatım kaybetmiş, yaklaşık 3000 kişi yaralanmıştır Bu çalışmada, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun batısında bulunan Bolu ve Düzce illeri civarında meydana gelmiş 61 artçı kullanılarak birleşik odak mekanizması çözümü yapılmıştır Bu artçılar, 14 ve 15 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelmiş depremlerden seçilmiştir ve magnitüdleri 2 6 ile 3 7 arasında değişmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Masters Thesis COMPOSITE FOCAL MECHANISM SOLUTION FOR 12 NOVEMBER 1999 DÜZCE - KAYNAŞLI EARTHQUAKE AND SEISMOTECTONICS OF THE REGION Murat BEYHAN Ankara University Graduate School Of Natural and Applied Sciences Department Of Geophysics Supervisor: Asst Prof Dr Altan NECÎO?LU The destructive Düzce- Kaynaşlı earthquake has occurred at 18:57 local time in Turkey on 12 November 1999 The magnitude of the earthquake was Mw= 7 2 and the earthquake has affected the areas between Düzce and Kaynaşlı which are located on western part of the North Anatolian Fault Zone (NAFZ) The surface was ruptured between Düzce and Kaynaşlı throughout NAFZ and has a length of about 35 km The large scale landslide has occurred at Bakacak area of Ankara-Istanbul highway caused by the earthquake More than 800 persons were killed and more than 3000 people were injured by the effects of this event In this study, the fault plane solution were determined by using the 61 aftershocks data and by the composite focal mechanism solution method Data were taken from a portion of the NAFZ around Bolu and Düzce These aftershocks occured on No 14 and 15 and their magnitude ranged between 2 6 and 3 7 When determining fault plane solutions of individual aftershocks we may have difficulty passing the correct plane on the diagram This is because of the limited number of P wave data due to their smaller magnitudes ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.