Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Seramik Anasanat Dalı

1200ºc sıcaklıkta gelişebilen bakır kırmızısı sırlar

Copper red glazes that could be developed at 1200ºc

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 188622 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

iiSANATTA YETERL K TEZ ÖZÜ1200ºC SICAKLIKTA GEL ŞEB LEN BAKIR KIRMIZISI SIRLARKadir SEV MSeramik Anasanat DalıAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat 2006Danışman: Yard. Doç. Soner GENÇBakır kırmızısı sırlar, artistik sırlar başlığı altında yer alan indirgen sırtürlerinden biridir. Seramiğin her aşamasında olduğu gibi bakır kırmızısı sırlarda da eniyi kırmızı tonlarına ulaşmak ancak uzun bir süreç içersinde yapılan deneme yanılmalarsonucunda mümkün olmaktadır.Bakır kırmızısı sırların oluşumunda bakır bileşikleri kırmızı rengin ortayaçıkmasında en önemli rolü oynar. En güzel kırmızı tonlarının ortaya çıkması; fırındakiyükseltgen, indirgen ve nötr ortamlarının değişkenliğinin kontrollü pişirimiyle oluşur.Pişirim sırasında bakır oksit indirgenmeyle değer değişimine uğrayarak kırmızı rengioluşturur. Bakır kırmızısı sırlar genelde yüksek dereceli sıcaklıklarda başarılı sonuçlarvermektedir.Tezde yapılan araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bakırkırmızısı sırların tanımı ve tarihsel gelişimi ele alınmıştır. kinci bölümde günümüzde,bakır kırmızısı sırlarla çalışan sanatçılar ve eserlerinden örnekler verilmiştir. Üçüncübölümde, bakır kırmızısı sırların yapımında kullanılan hammaddeler, renklendiriciler vepişirim tekniği anlatılmıştır. .Dördüncü bölümde ise, 1200ºC sıcaklıkta gelişebilen bakırkırmızısı sır uygulamaları için farklı sır reçeteleri oluşturulmuş, 1200ºC'lik vitrifiyebünyeler üzerinde uygulamalar yapılarak, çıkan sonuçlar değerlendirmiş,değerlendirmelerin sonucunda en iyi indirgemenin nasıl oluştuğu ortaya konulmuştur.

Summary:

iiiABSTRACTCOPPER RED GLAZES THAT COULD BE DEVELOPED AT 1200ºCKadir SEVIMDepartment of CeramicsAnadolu University, Institute of Social Science, February 2006Advisor: Assist. Prof. Soner GENÇCopper red glazes, which are titled among the artistic glazes, are a kind ofreducible glazes. Reaching the best red tones of copper red glazes is only possiblethrough trial and error method studies over a long process as performed in all stages ofceramics.In forming of copper red glazes, copper compounds has an important role on theoccurrence of red color occurrence of the best red tones is performed buy the controlledfiring of variability of the oxidation, reduction and neuter condition of the kiln. Duringthe firing, copper oxide forms the red color by being exposed to value change becauseof reduction. Generally copper red glazes have successful results at the hightemperatures.This study has four parts. The description and historical development of copperred glazes are found in the first part. Contemporary artists working on copper red glazesand sample works of them are stated in the second part. Raw material and coloringoxides used in producing copper red glazes and the firing technique are explained in thethird part. In the fourth part; results are evaluated by forming different glazes recipes forcopper red glazes that could be developed at 1200ºC applications and doing applicationson sanitary bodies. Based on the evaluations how the best reduction is formed is alsostated in this part.