Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

13-18 yaş arası bayan yüzücülerin vücut kompozisyonlarının belirlenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 157500 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

VI ÖZET Türkiye Şampiyonasına katılan bayan yüzücülerin vücut kompozisyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada deney grubunu, 2003-2004 Yüzme Sezonunda Federasyon Arena Kupasına katılan ve kendi yaş gruplarında Türkiye'de ilk 10 sırayı alan 43 bayan yüzücü oluşturmaktadır Kontrol grubunu ise, aynı yaşlarda, spor yapmayan 29 bayan oluşturmaktadır Araştırma kapsamındaki deneklerin, öncelikle Heath-Carter yöntemine göre somatotip özellikleri belirlendi, Jackson - Pollock yöntemine göre vücut yağ yüzdeleri hesaplandı Bu hesaplamalar sonucunda elde edilen veriler öncelikle, spor yapanlar ve yapmayanlar olarak sınıflandırıldı Daha sonra yaş gruplarına göre (13-14, 15-16, 17-1 3) kategorize edilerek istatistiksel analize tabi tutuldu Veriler varyans analizi tekniği ile analiz edildi, farklı gruplar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile belirlendi, anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 seçildi Çalışma sonunda, 13-18 yaş grubu yüzme sporu yapan bayanların, benzer yaş gruplarından boyca daha uzun (p<0,01), endomorfi değerlerinin daha düşük (p<0,01), ektomorfi değerlerinin daha yüksek (p<0,01) olduğu mezomorfi ve vücut yağ yüzdesi değerlerinde anlamlı farklılık olmadığı (p>0,05) bulunmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

VII SUMMARY In this research, which is carried out in order to determine^ the body compositions of the female swimmers who have participated to the Turkey Championship, the experiment group is made up of 43 female swimmers who form the first 10 in Turkey among their age groups and attend the Federation Arena Cup in 2003-2004 swimming season The controlling group is made up of 29 females at the same age, who don't do sports First of all, the somatotype properties of the test subjects which are extended by this research are determined according to the Heath-Carter method, their body fat percentages are calculated according to the Jackson- Pollock method ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.