Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

1,3-dipolar cycloaddition reactions of some 3-aryl-phthalazinium-1-olates

3-aril-fitalazinyum-1-olatların 1,3-dipolar siklokatılma reaksiyonları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116492 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz 3-ARİL-FİTALAZİNYUM-l-OLATLARINl,3-DIPOLAR SÎKLOKATILMA REAKSİYONLARI Dilek özlem Yüksek Lisans, Kimya Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr B Lemi TÜRKER Nisan 2001, 73 sayfa Bu tez bazı N-arilfitalazinyum türevlerinin sentezi ve bunların çeşitli olefinik ve asetilenik dipolarofillerle olan 1,3 -dipolar siklokatılma reaksiyonlarınm incelenmesini kapsar Fitalazinyum betainlerin çeşitli dipolarofillerle siklokatılma reaksiyonlan incelenmiştir Betainler, vinil asetat, difenilasetilen, bütilmetakrilat, alfa-metil stiren ve etil krotonat ile beklenen siklokatılma ürünlerini ve yan ürünlerini vermiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.