Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Bilim Dalı

13 mart 1992 Erzincan Depremi yapısal hasarları üzerinde yerel zemin koşullarının etkisi

Effects of local site conditions on structural damages of march 13, 1992 Erzincan earthquake

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 405066 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yerel zemin koşullarının deprem hasarları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, yaşanacak olası depremlerin hasarlarının azaltılmasında büyük rol oynamaktadır. 13 Mart 1992 Erzincan Depremi ciddi can ve mal kayıplarına sebep olmuştur. Bu çalışmada, 1992 Erzincan depremi sebebiyle oluşan hasarlar üzerinde yerel zemin koşullarının etkisi incelenmiştir. Deprem sırasında zemin yüzeyine ait deprem ivme kaydından kayıt noktasındaki zemin koşullarının olası etkisi çıkartılarak sağlam tabaka olarak kabul edilen yüzeye indirilen bu kayıt, diğer zemin profillerinin etkilerini taşıyacak şekilde tekrar muhtelif noktalarda yüzey kayıtları elde etmek üzere zemin davranışları analiz edilmiştir. Zemin davranış analizleri SHAKE programı ile yapılmıştır. Analizler sonucu elde edilen zemin büyütme fonksiyonları ve yüzey spektral ivme değerleri ile yapı hasarları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bu ilişkilerin N-SPT profillerine bağlı olarak hesaplanan kayma dalgası hızlarının azaltılmasıyla (enerji düzeltmelerinin ortamın rijitliğini azaltıcı etkisini yansıtmak üzere) güçlenip güçlenmeyeceği araştırılmıştır. Azaltılmış kayma dalgası hızlarına göre tekrarlanan zemin davranış analizleri sonucu, yapı hasarları ve zemin büyütme etkileri arasında daha kuvvetli bir ilişki elde edilmiştir. Yapı hakim periyoduna bağlı zemin amplifikasyon değerleri ve yapı hasar oranları arasındaki ilişki %80, periyoda bağlı spektral ivme ile yapı hasar oranları arasındaki ilişki ise %78 olarak hesaplanmıştır.

Summary:

Defining the effects of local site conditions on the damage of earthquakes has an important role to decrease the damage of further possible earthquakes. March 13, 1992 Erzincan earthquake caused serious loss of life and property. In this study, the effects of local site conditions on the damages caused by 1992 Erzincan earthquake has been investigated. Deconvolution was done on the earthquake record which was obtained from the soil surface and the new record applied to other soil profiles in order to analyze the response of the soil profiles. Soil response analysis was done by using SHAKE program. The relation between structural damage ratios and soil amplification functions and spectral acceleration values has been investigated. It was also searched that whether this relation will be strengthened or not by decreasing the shear wave velocities (to reflect the rigidity reduction effect of energy corrections). As the result of analyzing the soil responses with decreased shear wave velocities, the relation between the structural damages and soil amplification effects has been strengthened. The correlation between period dependent soil amplification values and structural damage ratios is obtained as 80%, and the relation between period dependent spectral acceleration values and structural damage ratios is obtained as 78%.