Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Genel Fizik Anabilim Dalı

130Te(11B,5n)136La reaksiyonunun incelenmesi

Study of 130Te(11B,5n)136La reaction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 184476 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET130Te(11B, 5n)136La REAKSİYONUNUN İNCELENMESİBu çalışmaya konu olan deney, Güney Afrika (Cape Town) iThemba LABS'da(Laboratory for Accelerator Based Science) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada,130Te(11B, 5n)136La reaksiyonu ile oluşturulan 136La çekirdeği incelenmiştir.Deneylerde Au üzerine kaplanmış 1 mg/cm2 kalınlığında 130Te hedef kullanılmıştır.Diğer yan kanallardan katkıları en aza indirmek ve yüksek spin düzeylerinde 136Laçekirdeği üretimini sağlamak amacıyla 11B iyon enerjileri olarak 55 ve 60 MeVseçilmiştir. Deney sırasında manyetik teyplere depolanan datanın çözümlenmesi,derlenmesi ve sınıflandırılması bu çalışma kapsamında gerçekleştirilmiştir.AFRODITE spektrometresinin karakteristikleri belirlenmiş ve elde edilendedektör kazanç parametreleri yardımıyla tüm sistemin kazanç uyuşturulmasıyapılmıştır. 136La enerji düzey şemasının kurulması için gereken gama-gamasimetrik koinsidans matrisleri oluşturulmuş, yan kanalların ve diğer kirleticireaksiyon katkıları belirlenmiştir. 136La temel düzey geçişi olan 280 keV ilekapılanmış spektrumda diğer geçişlere ait gama enerjileri RADWARE AnalizProgramları kullanılarak tanımlanmıştır.viii

Summary:

SUMMARYSTUDY OF 130Te(11B, 5n)136La REACTIONThe experimental part of this study was done at iThemba LABS (Laboratory forAccelerator Based Science) in South Africa (Cape Town). In this work 136Lanucleus was populated by the 130Te(11B, 5n)136La reaction bombarding the 130Tetarget of 1 mg/cm2 thickness with 11B ion-beam of 55 and 60 MeV energy. Themain purpose of this ion-beam energy selection are to reduce the side channelcontributions and to provide 136La nucleus formation in high energy states.Data were collected and recorded on magnetic tapes event by event during theexperiment. In this study, data manipulation and sorting process were performed.The characteristics of AFRODITE spectrometer was determined and the gainmatching process of all system was done. The gamma-gamma coincidence matrixwas created to construct the level scheme of 136La. The contributions of sidechannel and the other factors were determined. RADWARE analyse programmewas used to search for the transitions on the spectrum gated on 280 keV groundstate transition.ix