Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2002

14-16 yaş grubu sporcularda farklı ağırlık çalışmalarının kalp-solunum sistemi üzerine etkisi

The Effects of different strength training programmes on athletes in age from 14 to 16 on cardiorespiratory system

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 115317

Tezi Bul
Özet:

ÖZET Bu çalışmanın amacı, haftada 3 gün, 8 hafta devam eden, izometrik, izotonik ve pliometrik kuvvet antrenman programlarının 14-16 yaş grubu sporcuların kalp- solunum sistem üzerindeki etkileri belirlemektir. Araştırmaya ortalama yaşlan (15,04±0,65 yıl) olan 50 sağlıklı erkek öğrenci gönüllü olarak katıldı. Denekler random yöntemiyle İzot (n=12), İzom (n=13), Ukd (n=13), kontrol (n=12) grup olmak üzere gruplara ayrıldılar. Deneklerin belirlenmesinde, Modifiable Activity Questionnaire For Adolescent modifiye anket formu uygulandı. Antrenman grubu 8 hafta süre ile farklı kuvvet antrenman programlarını uyguladı. Kontrol grubu antrenman programına katılmadı. Deneklerin fiziksel ve fizyolojik parametrelerini belirlemek için (Boy, ağırlık, göğüs çevresi, bel çevresi, uyluk çevresi, Vücut yağ yüzdesi, antropometrik ölçümler yapıldı. Deneklerin kuvvet ölçümleri, handgrip, sırt- bacak dinamometresi ile yapıldı. 15 sn' lik çoklu dikey sıçrama ve tekli dikey sıçrama testinde Bosco' nun new test 2000 test bataryası, durarak uzun atlama mesafesi ölçmek için de (DUA) testi kullanıldı. Deneklerin solunum parametreleri, pony marka spirometre ile ölçüldü. Deneklerin MaxVCh ölçümleri monarg 814 ergobisiklet ile yapıldı. İstatistik yöntemi olarak gruplar arası farkları belirlemek için Anova, 1. ve 2. ölçüm arasındaki farklılıkları belirlemek için t testi kullanılmıştır. Kuvvet parametreleri, bench press, omuzlama, squat, arm-curl. UKD grup plyometrik metotla, aralıklı yerleştirilmiş üç kasa üzerinden atlama çalışması yaptırıldı. Çalışma sonrasında, çalışma grubunun max VO2 değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubunun maxVO2 değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Çalışma grubunun; % yağ, değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubunun % yağ değerlerinde 1. ve 2. ölçümler arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Çalışma gruplarının Pençe kuvveti, bacak kuvveti, çoklu dikey sıçrama, dua ve tekli dikey sıçrama, değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). Pençe kuvveti, bacak kuvveti, çoklu dikey sıçrama, dua ve tekli dikey sıçrama, değerlerinde kontrol grubunun 1. ve 2. ölçümleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). FVC değerlerinde Ukd ve İzot' da (P<0,05) anlamlı artış bulunmasına rağmen, İzom ve kont grubunda 1. ve 2. ölçümler arasında anlamlı fark bulunmamıştır (P>0505). Çalışma gruplarının VC ve IVC değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).Kontrol grubunun VC ve IVC değerlerinde 1. ve 2. ölçümler arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>0,05). Çalışma ve kontrol gruplarının MW değerlerinde, 1. ve 2. ölçüm arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Deneklerin kas değerlerinde, 1. ve 2. ölçümler arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01). Deneklerin, skb ve dkb değerlerinde 1. ve 2. ölçümler arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Bu sonuçlara göre, farklı kuvvet antrenman programlarının kardiovasküler sistem üzerinde pozitif etkileri olduğu söylenebilir.

Summary:

ABSTRACT The purpose of this study was to determine of 8 weeks different strength training programmes on athletes in age from 14 tol6( mean age 15,04±0,65 yrs) on cardiorespiratory system. A total of 50 healthy schoolboys were voluntarily participated into this study. Subjects were randomly categorized into four groups as UKD ( n= 13), İZOT (n= 12), İZOM ( n= 13) training groups and CONT (n=12) group. These 3 groups participated in a different training programs ( Plyometrics, Isotonic, Isometric). Training groups were trained three times a week for 8 weeks. Control group did not participate in resistance training. The subjects was applied Modifable Activity Questionnaire For Adolescent Form. Statistical analysis were done by using paired t test and ANOVA. The physical charactersitics of subjects have been evaluated using anthropometric measurement ( height, weight, chest, thigh, waist (cm), percent body fat devices. Subjects physiological parameters were measured by using standardized laboratory tests. Muscle strength measurement, handgrip and back- leg were used for dynomometers. Standing long jump distance measurement were used for (DUA) test. Changes in explosive strength related to maximal strength was tested by bosco ergojump system with 15 seconds multiple jumps, and the cardiovascular fitness was using 814 Monarg Ergometer. We used a spirometer to analyse respiratory parameters. The strength training protocol consisted of 3 sets of the following exercises. Bench press, shoulder press, squat, arm curl. UKD group was trained with plyometric methot and jumping over series. After this study, aerobic power of experiment groups between pre and post test significantly increased (p>0,05). Aerobic power of control group between pre and post test did not significantly change (p>0,05). Statistically, significant differences have been found between pre and post tests values of percent body fat, among experimental group results (P<0,05). Statistically, significant differences have not been found between pre and post tests values of, percent body fat among control group results (P<0,05). Statistically, significant differences have been found between pre and post test values of standing long jump, hand grip, leg strength, back strength and vertical jump scores of among experimental group result (P<0.05). Statistically, significant differences have not been found between pre and post test values of standing long jump, hand grip, leg strength, back strength and vertical jump scores of among control group result (P<0.05) Statistically, significant differences have been found between pre and post tests values of, IVC, VC among experimental group results (P<0,05). Statistically, significant differences have not been found between pre and post tests values of, FVC, VC among control group results (P<0,05). Statistically, significant differences have not been found between pre and post tests values of, MW among experimental group results (P<0,05). Although statistically, significant differences have been found between pre and post tests values of, FVC among UKD and İZOT groups results (P<0,05). Statistically, significant differences have not been found between pre and post test values of İZOM and CONT groups results (PX),05). Heart rate of experiment groups between pre and post tests values increased significantly (P<0,05). Systolic and diastolic blood pressure of pre and post test values of experiment group did not change significantly (P>0,05). These findings showed that different strength training programs have positive effects on cardiovascular system.