Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

14-18 yaş arası çocuklarda kişilik gelişiminin değerlendirilmesi ve ruhsal belirtilerin saptanması

Assessment of personality development and determination of psychological characteristics of children in ages of 14 to 18

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208099 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kisiligin uzmanlarca yapılmıs birçok tanımı vardır Kisiligin tek bir tanımı yapılamadıgı gibi kisiligi tek bir yönden degerlendirmekte olanaksızdır Türkiye'de ise 12?18 yaslar arsındaki çocuk ve gençlerin kisilik degerlendirilmesi için halihazırda iki envanter kullanılmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

There are many definitions of personality made by the experts It is both impossible to make one definition of personality and assess it from one perspective There are many scales abroad to assess personality Among them are the ones applied to the child, his/her family and teachers (Raynold ve Kamphaus, 2003) There are two available inventories used in Turkey to assess the personality of children and adolescents between the ages 12-18 These are Personality Inventory for Children used for the children between the ages 6-16 and Minnesota Multiphasic Personality Inventory used for the adolescents at the age of 16 and older The first form of Personality Inventory for Children was published in 1977 to assess the child personality in different dimensions (Lachar ve Gdoeski, 1987) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.