Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

140 numaralı darphane defterine göre (h. 1251?1260/m. 1836?1845) Osmanlı Devleti'nde sarraflar

Sarrafs in the Ottoman Empire according to the darphane defter number 140 (1251-1260/1836-1845)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 257924 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde Osmanlı Devleti'nde finans hayatının ana unsurlarından olup, günümüz bankacılığının ataları sayılabilecek olan sarrafların Tanzimat öncesi ve Tanzimat dönemindeki durumlarının incelenmesine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan ve 1836-1845 yılları arasını kapsayan 140 numaralı Darphâne Defteri değerlendirilerek elde edilen bilgiler çerçevesinde; sarrafların söz konusu dönemde tabi oldukları nizamlar, nizamnameye göre faaliyet gösteren sarrafların isimleri, faaliyetleri sırasında devletle halkla ve birbirleri arasında yaşanan sorunlar ile bu sorunların çözüm yollarına yönelik bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Summary:

In this thesis, an analysis has been done to examine the states of the sarrafs who were the fundamental elements of the financial life in the Ottoman State before the Tanzimat Period and during it, and they may be considered as ancestors of banking today. Some information has been tried to give concerning the rules which the sarrafs should obey in that period mentioned above, the names of the sarrafs who should work according to the Nizamname (the Regulations), the problems occuring between the sarrafs and the State and amoung them during their commercial activities in the frame of the results obtained by examining the Defter of Darphâne numbered 140 and dated between 1836?1845 in the Prime Ministry Ottoman Archives.