Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

2003

14N + 235U füzyon-fisyon tepkime ürünlerinde elektrik kuadrupol geçişleri

Electric quadrupole transitions of fission fragments produced by 14N + 235U reaction

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 129542

Tezi Bul
Özet:

ÖZET i4N + 235u FÜZYON-FİSYON TEPKİME ÜRÜNLERİNDE ELEKTRİK KUADRUPOL GEÇİŞ ŞİDDETLERİ Füzyon-fisyon reaksiyonlarında fisyon ürünlerinin simetrik dağılımına Z=50 proton kapalı kabuğunun etkisi, 10 AMeV bombardıman enerjili 14N ağır iyon demetinin 235U hedef çekirdekle füzyonu sonucu oluşturulan tek Z değerli 249Es bileşik çekirdeğinin fisyonu ile ince lendi. Çalışmanın nükleer reaksiyon ve veri toplama kısmı Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Hızlandırıcı Merkezindeki (NAC) 200 MeV hızlandırma kapasiteli Seperated Sector Cyclotron (SSC) ve çok dedektörlü gama ışın spektrometresi,AFRODITE (African Omnipurpose Detector for Innovative Techniques and Experiments) veri depolama sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Z=50 proton kapalı kabuğu civarında A=130 bölgesi çift-çift fisyon ürünlerinin düşük seviye elektrik kuadrupol E2 geçiş şiddetleri, karakteristik X-ışınlarına gate konularak elde edilen LEP-CLOVER (X-7) matrislerinden belirlendi. Bu bölgedeki fisyon ürünlerinin karakteristik X-ışını şiddetlerinin öngördüğü simetrik dağılımı, göreli E2 geçiş şiddetleri ile karşılaştırıldı. IX

Summary:

SUMMARY ELECTRIC KUADRUPOLE TRANSITIONS OF FISSION FRAGMENTS PRODUCED BY 14N + 235U REACTION Z=50 proton shell closure effect on symmetric fission fragments distribution in fusion-fission reactions is investigated via the fission at odd-Z 249Es compound nucleus which is formed by bombarding the 235U target with 14N heavy-ion beam of 10 AMeV. Nuclear reaction and data acquition were performed in South African Republic National Accelerator Centre (NAC) 200 MeV Seperated Sector Cyclotron (SSC) facility and multi-detector gamma-ray spectrome ter, AFRODITE (African Omnipurpose Detector for Innovative Techniques and Experiments) Low-lying electric quadrupole E2 transitions intensities are determined from the characteristics X-ray gated LEP-CLOVER (X-7) matrices for even-even nuclei around Z=50 proton closed shell in A=130 region. Symmetric Z distribution of fission fragments predicted by the characteristic X-ray intensities in this region is compared with relative E2 transition intensities. X