Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Nükleer Fizik Bilim Dalı

14N+235U fisyon-füzyon reaksiyonu ile oluşan nötron-zengin çekirdeklerin incelenmesi

Study of neutron rich nuclei which are produced by the 14N+235U fission-fusion reaction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 121154 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 14N+ 2i5tf FİSYON-FÜZYON REAKSİYONU İLE OLUŞAN NÖTRON-ZENGİN ÇEKİRDEKLERİN İNCELENMESİ Sofya Üniversitesi, Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Hızlandırıcı Merkezi ve İstanbul Üniversitesinden bilim adamlarının katılımı ile uluslararası bir araştırma projesi olarak yürütülen bu çalışmanın amacı, 10 MeV/A enerjili UN demetinin 500 mgr/cm2' lik ince bir 235 U hedefle bombardımanıyla oluşan M İV + 235 U reaksiyonuyla meydana gelen yüksek uyarılmış seviyedeki [249Es] bileşik çekirdeğinin bozunumu için baskın olan füzyon-fisyon kanalım inceleyerek,,4 «130 bölgesinde yer alan fi kararlılık çizgisine çok yalan nötron bakımından zengin fisyon parçalarının kimliklerini belirlemektir. Deney, Güney Afrika Cumhuriyeti (Cape Town) Ulusal Hızlandırıcı Merkezindeki (NAC) 200 MeV hızlandırma kapasiteli, Separated Sector Cyclotron (SSC) ve nükleer fizik deneyleri için geliştirilmiş bulunan çok dedektörlü gama ışın spektrometresi, AFRODITE (African Omnipurpose Detector for Innovative Techniques and Experiments) veri toplama sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir vm

Summary:

SUMMARY The goal of this work is to study the open reaction channels and determine the fission fragments which are produced in the 14N+235U reaction with 14N ions accelerated 10 MeV/nucleon as projectile on thin metallic Uranyum target. This work was performed to expand the knowledge and understanding the structure of neutron rich fission fragments around A »130 region which are produced by the heavy-ion induced reactions. The experimental part of this work was performed in Cyclotron Complex at the National Accelerator Centre, Cape Town, South Africa. The AFRODITE (African Omnipurpose Detector for Innovative Techniques and Experiments) Spectrometer was used for X and gamma rays detection. The X-rays LEP detectors and Solar Cell detectors were used for element selection and for fission fragment identification. DC