Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

14N+238U reaksiyonu ürünlerinde nötron-fakir ve nötron-zengin çekirdeklerin araştırılması

Investigation of neutron-rich neutron-poor nuclei of fission fragments from 14N+238U reaction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 184500 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

8ÖZETN + 238U REAKSİYONU ÜRÜNLERİNDE NÖTRON-FAKİR VE NÖTRON14ZENGİN ÇEKİRDEKLERİN ARAŞTIRILMASIBu çalışma Güney Afrika Cumhuriyeti (Cape Town) Ulusal Hızlandırıcı, NAC(National Accelerator Centre ) Cyclotron kompleksinde hazırlanmıştır..AFRODITE(AFRican Omnipurpose Detector for Innovative Techniques and Experiments ) çokdedektörlü gama ışını spektrometresi kullanılarak gerçekleştirilen deneyin amacıfüzyon-fisyon reaksiyonu kullanılarak, nötron-zengin çekirdeklerin araştırılmasıdır.Deney nükleon başına Elab = 10 MeV / nükleon 'a kadar hızlandırılan 14N iyonunun 65mg/cm2 238kalınlığında olan U ile bombardımanıyla oluşmuştur. Füzyon-Fisyonreaksiyonu sonrası meydana gelen yüksek uyarılmış seviyedeki ( Es * ) bileşikçekirdeğinin bozunumu sonrası oluşması beklenen fisyon ürünlerine ait karakteristik X-ışınları belirlenmesi gerçekleştirilmiş ve β -kararlılık çizgisine çok yakın nötron-zengin,nötron-fakir çekirdekler araştırılmıştır.Deneysel datanın analizinde g77 programlama dili kullanarak PRESORT, FINDPEAK(Enerji Kalibrasyonu), GMPARMS (Kazanç Uyuşturması), ve SORT programlarıyazılmıştır. Bu süreçler sonunda ( χ − γ ) ışınlarının koinsidans tekniği kullanılaraktoplam izdüşüm matrisleri oluşturulmuştur. Oluşturulan matrislere gate koyarak fisyonürünlerine ait karakteristik X-ışınları belirlenmiştir.SUMMARY8

Summary:

9INVESTIGATION OF NEUTRON-RICH NEUTRON-POOR NUCLEI OFFISSION FRAGMENTS FROM 14 N + 238U REACTIONBy using an AFRODITE, multi-detector gamma ray spectrometer, this study was aimedat investigating neutron-rich nuclei occurring as a result of fusion-fission reactions andwas carried out in the Republic of South Africa, at the National Accelerator Centre(MAC), Cyclotron Complex. During the experiments carried out at this centre, the ionsN , accelerated up to a speed of Elab = 10 MeV / nükleon , were bombarded with14of2386.5 mg/cm² thick U.The highly excited ( Es * )compound nuclei, which occurred following fusion-fissionreactions, were then detected by the X-rays characteristic of fission fragments expectedto appear after the de-excitement of the same nuclei. In the next step, neutron-rich andneutron-poor nuclei close to the β stability line were found out.In order to analyse the data obtained from the experiments, presort, gmparms, sort andfind-peak programmes were written using the g77 programming language. The aboveprogrammes made it possible to form matrixes by the ( χ − γ ) rays coincidencetechnique, and the gates on placed in these matrix served to observe X-rayscharacteristic of fission fragments.1. GİRİŞHızlandırıcılar ve çok dedektörlü sistemlerde sağlanan ilerlemeler, kütle numarasıA ≥ 4 ?ten 238U ?a kadar geniş bir kütle aralığında meydana gelen ağır-iyon9