Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

15 katlı betonarme bir yapının projelendirilmesi

Structural and reinforced concrete calculations of the fifteen stries building

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101045 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

15 KATLI BETONARME YAPININ PROJELENDİRİLMESİ ÖZET Bu tez çalışmasının amacı; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin (A B Y Y H Y ) incelenmesi ve bu yönetmelik kullanılarak 15 katlı yüksek bir binanın mod birleştirme yöntemi kullanılarak yapının projelendirilmesidir Yapı perdeli, çekirdekli, çerçeveli sistem olarak düzenlenmiştir Bina kat yükseklikleri 3 m olarak alınmıştır Toplam bina yüksekliği 45m'dir Yapıda beton sınıfi BS25(C25) donatı çeliği olarak da BÇ1H(S420) kullanılmıştır Zemin emniyet gerilmesi 25t/m2 zemin yatak katsayısı 3000t/m3 alınmıştır Hesabı yapılan bina I derece deprem bölgesindedir Yapının hesabı SAP90 programı ile üç boyutlu olarak yapılmıştır Yapı modellenirken kirişler,kolonlar çubuk olarak verilmiş, perdeler ise çubuklar arasına kat yüksekliği rijitliğinde fiktif kirişler olarak verilmiştir Yapıya gelen yükler;döşeme yükleri ve hareketli yükler üçgen, trapez yayık yük olarak verilmiş^ririşler üzerindeki duvar yükleri ise düzgün yayılı yük olarak verilmiştir Taşıyıcı elemanların öz ağırlıkları sistem yükü olarak FRAME data bloğunda verilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

STRUCTURAL AND REINFORCED CONCRETE CALCULATIONS OF THE FIFTEEN STORDXS BUILDING SUMMARY In this thesis, the static and reinforced concrete calculation of a fifteen stories building under vertical and horizontal loads to "new code specification for the buildings to be built in natural disaster areas" are made In the earthquake analysis mode superposition method is used For the structural system of a building frame and share wall and tube system is chosen The total height of the building is 45 m and the height of the each storey is 3 m Reinforced calculations of the building is made according to concrete grade BS25 (C25) and reinforced steel grade BÇHI (S420) Allowable soil bearing pressure is 25 t/m2 and the spring coefficient factor is taken 3000 t/m3 Three dimensional structural analysis of the structure is done by SAP90 In the structural model, beams and columns are modeled as frame elements Share walls are considered frame element with fictitious rigid beams The loads on structure consist of dead loads, live loads and wall loads ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.