Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

15 Temmuz darbe girişiminin Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan medyasındaki yansımaları üzerine bir araştırma

A research on the impact of the July 15 coup attempt on Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan media

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 565032 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Türkiye`de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan medyasındaki yansımaları, örnekleme dahil edilen organlarının Türkiye`deki darbe girişimi üzerine sayfalarına taşıdığı haberler bağlamında mercek altına alınmaktadır. Çalışmanın analiz bölümünde içerik ve söylem çözümlemesi yöntemleri kullanılarak örnekleme dahil edilen basın organlarının 15 Temmuz temalı haberleri incelenmektedir. Analiz bölümünde örneklem içerisinde yer alan ülkelerin basın organlarının Türkiye`deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gelişmeleri hangi boyutta okurlarına duyurdukları analiz edilmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki darbeler dönemi, ikinci bölümünde Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan basınlarının tarihsel gelişim süreci, üçüncü bölümünde ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örnekleme dahil edilen ülkelerde bu girişim üzerine yapılan haberler ele alınmaktadır. Örnekleme Azerbaycan`dan 5, Kazakistan`dan 4, Özbekistan`dan 4 ve Kırgızistan`dan 3 olmak üzere toplam 16 basın organı dahil edilmiştir. Çalışma, bahsi geçen ülkelerin yazılı basınlarında yer alan 15 Temmuz konulu haberler üzerinden bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ilişkilere ve tarihsel bağlara açıklık getirmeyi hedeflemektedir.

Summary:

In this study, the reflections of the 15 July coup attempt in the media of Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan are taken into consideration in the context of the news that the newspapers included in the sample are on the pages of the coup attempt in Turkey. In the analysis section of the study, newspapers, which are included in the sample using content and discourse analysis methods, are examined on July 15. In the analysis section, the countries in the sample are analyzed in which size the countries in which the developments have passed following the July 15 coup attempt in Turkey. In the first part of the study, the period of coups in the history of Turkish Republic, in the second part, the period of historical development of the press of Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan, and in the third part, the period of the coup attempt of July 15, followed by the news on this initiative in the countries included in the sampling. A total of 16 newspapers were included 5 from Azerbaijan, 4 from Kazakhstan, 4 from Uzbekistan and 3 from Kyrgyzstan. The study aims to clarify the relations and historical ties between these countries and Turkey through the 15 July theme news in the written press of the said countries.