Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001

1/5000 ölçekli paftalarda İstanbul şehir içi arazi kullanımı

1/50000 scaled section of amap land usage of İstanbul

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 104979

Tezi Bul
Özet:

oz Bu çalışma İstanbul şehirsel yerleşim alanının 1 / 5000 ölçekli paftalarında avcılar ilçesinin büyük bir kesiminde şehirsel arazi kullanımını gözlemlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada öncelikle kaynaklar, veriler incelenerek ön bilgiler toplanmış ve bu bilgiler ışığında daha sonra paftalarda birlikte sahada gözlemler yapılarak, gerekli işaretlemeler ile yerleşme düzeninin envanterine geçilmiştir. Çalışma alanının 17 Ağustos 1999 Marmara - Gölcük depreminde İstanbul'da en çok hasar gören yer olması şüphesiz sahanın zemin özellikleri bakımından oldukça zayıf ve çok katlı yapılar için tehlike arz ettiğini açıkça ortaya koymuştur. Sahada kullanım biçiminde çoğunluğu konutlar oluşturmakla beraber sanayi ve ticaret alanlarında küçümsenmeyecek ölçüde yoğunluklar özellikle Küçükçekmece gölü çevresi ile Cihangir mahallesinde gözlenmiştir. Ayrıca yer yer ortaya çıkan Ticari İşyerleri, Eğitim Alanları, Sağlık Kuruluşları, Dini Yapılar, Spor Alanları ve Otoparklar da dikkat çekecek kadar çok sayıdadır. Buna karşılık Rekreasyon Alanları, Oteller, Yeşil Alanlar, Parklar ile Mezarlıklar ise az yer kaplarlar; keza ilçe merkezinin inceleme alanında olması sebebiyle Resmi Binalar oldukça fazladır. Bir bütün halinde bakıldığında, çalışma sahamın çok kısa zamanda yoğun bir şehirleşme süreci geçirdiğini buna karşılık yaşanan Marmara depreminde de görüldüğü gibi bu şehirleşme sağlıksız bir zeminde; Merkezi ve Yerel Yöneticilerin çıkardıkları anlamsız İmar Afları ile gerçekleşmiştir. Tabidir ki bu yasalar bölge halkının gerçekte hiçbir zaman lehine olmayacaktır, sadece günü kurtarmaya yarayacak zaman ilerledikçe ve gerekli önlemler alınmadığı taktirde Marmara depreminde olduğu gibi daha kronik sorunlar meydana getirecektir. ABSTRACT This work was done in many parts of the district of Avcılar in order to observe the usage of city areas. Scale of the section of the map was 1/ 5000. First of all, sources and data were scanned and information was gotten. Then, in the areas observations ware make by using section of a map. Necessary signs were marked and stock taking of. Order as settlement was stated. Working areas suffered more from earthquake anywhere in İstanbul in 17 August 1999. So, it can be sard that the grouped properties, of areas are very weal and high buildings are in danger. In the areas, apartments are mostly found. But, in some places such as about the Lake of Küçükçekmece and Cihangir, industrial and commercial buildings are mostly found. Trade canters, educational buildings, religious buildings, sports areas, parking lots cover large areas on the other hand, hotels, parks, recreation places are very rarely found. Also, in the canter of district, many governmental official buildings are found. Consequently, from every point of view working areas have grown so fast by the help of governmental and local administrator who provide people with meaningler housing amnesty we have seen the consequences of such mistakes in Marmara earthquake. As a result, There laws and amnesties which are used by administrators for daily uses, in reality are not useful for people in the long run. Final as the time posses, if necessary regulation and actions are not taken into consideration, may dramatic and crone problems will occur in there areas. mkOmantasyon

Summary:

oz Bu çalışma İstanbul şehirsel yerleşim alanının 1 / 5000 ölçekli paftalarında avcılar ilçesinin büyük bir kesiminde şehirsel arazi kullanımını gözlemlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada öncelikle kaynaklar, veriler incelenerek ön bilgiler toplanmış ve bu bilgiler ışığında daha sonra paftalarda birlikte sahada gözlemler yapılarak, gerekli işaretlemeler ile yerleşme düzeninin envanterine geçilmiştir. Çalışma alanının 17 Ağustos 1999 Marmara - Gölcük depreminde İstanbul'da en çok hasar gören yer olması şüphesiz sahanın zemin özellikleri bakımından oldukça zayıf ve çok katlı yapılar için tehlike arz ettiğini açıkça ortaya koymuştur. Sahada kullanım biçiminde çoğunluğu konutlar oluşturmakla beraber sanayi ve ticaret alanlarında küçümsenmeyecek ölçüde yoğunluklar özellikle Küçükçekmece gölü çevresi ile Cihangir mahallesinde gözlenmiştir. Ayrıca yer yer ortaya çıkan Ticari İşyerleri, Eğitim Alanları, Sağlık Kuruluşları, Dini Yapılar, Spor Alanları ve Otoparklar da dikkat çekecek kadar çok sayıdadır. Buna karşılık Rekreasyon Alanları, Oteller, Yeşil Alanlar, Parklar ile Mezarlıklar ise az yer kaplarlar; keza ilçe merkezinin inceleme alanında olması sebebiyle Resmi Binalar oldukça fazladır. Bir bütün halinde bakıldığında, çalışma sahamın çok kısa zamanda yoğun bir şehirleşme süreci geçirdiğini buna karşılık yaşanan Marmara depreminde de görüldüğü gibi bu şehirleşme sağlıksız bir zeminde; Merkezi ve Yerel Yöneticilerin çıkardıkları anlamsız İmar Afları ile gerçekleşmiştir. Tabidir ki bu yasalar bölge halkının gerçekte hiçbir zaman lehine olmayacaktır, sadece günü kurtarmaya yarayacak zaman ilerledikçe ve gerekli önlemler alınmadığı taktirde Marmara depreminde olduğu gibi daha kronik sorunlar meydana getirecektir. ABSTRACT This work was done in many parts of the district of Avcılar in order to observe the usage of city areas. Scale of the section of the map was 1/ 5000. First of all, sources and data were scanned and information was gotten. Then, in the areas observations ware make by using section of a map. Necessary signs were marked and stock taking of. Order as settlement was stated. Working areas suffered more from earthquake anywhere in İstanbul in 17 August 1999. So, it can be sard that the grouped properties, of areas are very weal and high buildings are in danger. In the areas, apartments are mostly found. But, in some places such as about the Lake of Küçükçekmece and Cihangir, industrial and commercial buildings are mostly found. Trade canters, educational buildings, religious buildings, sports areas, parking lots cover large areas on the other hand, hotels, parks, recreation places are very rarely found. Also, in the canter of district, many governmental official buildings are found. Consequently, from every point of view working areas have grown so fast by the help of governmental and local administrator who provide people with meaningler housing amnesty we have seen the consequences of such mistakes in Marmara earthquake. As a result, There laws and amnesties which are used by administrators for daily uses, in reality are not useful for people in the long run. Final as the time posses, if necessary regulation and actions are not taken into consideration, may dramatic and crone problems will occur in there areas. mkOmantasyon