Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı

154 kV hava hattı silikon kauçuk izolatörde alternatif ve darbe gerilimlerinde elektrik alan dağılımının incelenmesi

Electric field analysis of 154 kV silicon-rubber line insulator for AC and lightning impulse voltages

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 292429 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 154 kV hava hattı silikon kauçuk izolatör ?Electro? programı ile modellenmiş; bu izolatörün üzerinde alternatif ve darbe gerilim şartlarında oluşan elektrik alan şiddetleri ve elektrik potansiyel değerleri incelenmiştir Benzetimlerde izolatör etrafındaki korona halkası yerleşiminin izolatör üzerinde oluşan elektrik alan şiddeti ve potansiyel değerlerine etkisi incelenmiştir İncelemelerde 3 temel unsur göz önünde tutulmuştur Bunlar, korona halkasının izolatör alt ucundan yüksekliği, halka çapı ve et kalınlığı unsurlarıdır Ayrıca program yardımıyla izolatör üzerine su halkaları yerleştirilerek oluşan alan şiddeti ve potansiyel değerleri, temiz durum değerleri ile karşılaştırılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, 154 kV overhead line silicone rubber insulator is modelled with a computer program named "Electro" and electrical field and electrical potential values occurred under alternative and impulse voltage signals are investigated In these analysis; the impact of the corona ring location to the electrical field and electrical potential values occurred on the insulator according to the corona ring diameter, height from energised end and tube diameter is also studied Beside of these, electrical field and electrical potential values are analyzed in the existence of water rings on the insulator It is not possible to determine exact values of electrical field and potentials with today?s experimental techniques These values can only be determined by analytical techniques ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.