Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

16. yüzyılda batılı gezginlerin İngilizce ve Türkçe yayımlanan notlarında İstanbul ve anıtları

Istanbul and the monuments in the notes of the western travellers which were published in English and Turkish in the sixteenth century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122685 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

16 YÜZYILDA BATILI GEZGİNLERİN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE YAYIMLANAN NOTLARINDA İSTANBUL VE ANITLARI ÖZET Kurulduğu andan itibaren hızla büyümekte olan Osmanlı Devleti, onaltıncı yüzyılda ilerlemesinin en üst noktasına varmıştı Rönesans'dan sonra ortaya çıkan pekçok buluş ve keşif, Avrupa'ya yeni bir yol açmıştı Deniz yolculukları artık çok daha rahat yapılabiliyordu Böylelikle yeni kıtalar keşfedildi Ticaret için yeni pazarlara ulaşıldı Yeni yerler hakkında birçok kitap yazılmaya başlandı Bu kitaplar, insanları, daha önce gitmedikleri yerlere gitmeye yönelttiler Bu yüzyılda Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun desteğini sağlamaya çalışıyorlardı Bu güç, aynı zamanda yabancı devletlerin çok ilgisini çekiyordu Hepsi, Osmanlıların gücünün arkasındaki nedenleri çok merak ediyorlardı Aynı zamanda, Rönesans'dan sonra antikiteye karşı artan ilginin devamı olarak, özellikle İstanbul, sahip olduğu düşünülen antik ve Osmanlı eserleri nedeniyle de merak konusuydu çünkü Osmanlılar da gizemli "Doğu"nun bir parçasıydılar Sosyal hayatları, adetleri, ilişkileri, kısacası yaşamları her yönüyle yabancıların ilgisini çekiyordu İstanbul ise, Osmanlı'ların yeni başkenti olarak, kozmopolit bir yaşayışa olanak sağlıyordu Bu şehirde pekçok milletten insan yaşamaktaydı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ISTANBUL AND THE MONUMENTS IN THE NOTES OF THE WESTERN TRAVELLERS WHICH WERE PUBLISHED IN ENGLISH AND TURKISH IN THE SIXTEENTH CENTURY SUMMARY From its beginning on, the Ottoman Empire was developing fastly and the Empire had reached its peak point in the sixteenth century After the Renaissance, there were a lot of new discoveries and inventions These new discoveries and inventions had open a new way for Europe Europeans was using sea road easily thus new continents were discovered and new markets were reached Furthermore, a lot of books were written about the unknown places recently This situation, pushed a lot of people to see these places In this century, European nations were trying to have the support of the Ottoman Empire because the Empire was very powerful These nations were also interested in this power All of these nations were interested in the reasons behind this power By the way, after the Renaissance an interest had begun in Europe according to the antiquity, especially Istanbul was being thought that it has a lot of antique ruins At least the foreigners were thinking so Ottomans was also a part of the East Briefly, the West was interested in the social life, customs, relationships, art, army and etc ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.