Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

16. yüzyılda Osmanlı idaresinde Cidde

Jeddah under the Ottoman administration during the 16. century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 122856

Tezi Bul
Özet:

oz XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz sahillerine gelmesi, bu bölgeye gerçekten büyük yararlar getirmiştir. Özellikle Cidde bu imkanlardan çok fazla yararlanmıştır. Cidde, Osmanlı döneminden önce ve Osmanlı döneminde kutsal toprakların ana limanı ve kalesi durumunda idi. Osmanlı idaresi altındaki Cidde, mukaddes topraklar olan Mekke ve Medine için hem askerî hem de ekonomik ve dinî bakımından önemli bir rol oynamıştır. Cidde şehri ve limanının, Osmanlı taşra teşkilatında sancak adı altında önemli bir mevkii vardı. Böyle bir mevki, XVI. yüzyıl Osmanlı arşiv kaynaklarından daha iyi anlaşılmaktadır. ABSTRACT The coming of the Ottomans, to the Red sea and their establishment of control over it in the XVI. Century brought in fact real changes to the area and especially to Jeddah, the main port and fortress of the Muslims holy lands in the Red sea cost. During the period of Ottoman Administration, Jeddah played a significant military, economic and religious role in relation to the holy places in Mecca and Medine. The port city of Jeddah had an important place as a sancaklik within the provincial organization of the Ottoman Administration. This work has been based largely upon information gleaned from documents in the Ottoman Archives the most important source for the era. Ill

Summary:

oz XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz sahillerine gelmesi, bu bölgeye gerçekten büyük yararlar getirmiştir. Özellikle Cidde bu imkanlardan çok fazla yararlanmıştır. Cidde, Osmanlı döneminden önce ve Osmanlı döneminde kutsal toprakların ana limanı ve kalesi durumunda idi. Osmanlı idaresi altındaki Cidde, mukaddes topraklar olan Mekke ve Medine için hem askerî hem de ekonomik ve dinî bakımından önemli bir rol oynamıştır. Cidde şehri ve limanının, Osmanlı taşra teşkilatında sancak adı altında önemli bir mevkii vardı. Böyle bir mevki, XVI. yüzyıl Osmanlı arşiv kaynaklarından daha iyi anlaşılmaktadır. ABSTRACT The coming of the Ottomans, to the Red sea and their establishment of control over it in the XVI. Century brought in fact real changes to the area and especially to Jeddah, the main port and fortress of the Muslims holy lands in the Red sea cost. During the period of Ottoman Administration, Jeddah played a significant military, economic and religious role in relation to the holy places in Mecca and Medine. The port city of Jeddah had an important place as a sancaklik within the provincial organization of the Ottoman Administration. This work has been based largely upon information gleaned from documents in the Ottoman Archives the most important source for the era. Ill