Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

2009

16. Yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nde Tabl ve Alem Mehterleri Teşkilatı

'Tabl and Alem Mehterleri' Organizations in the Ottoman Empire until the and of the 16th Century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 262729

Tezi Bul
Özet:

Başında emir-i alemin bulunduğu Mehterhane-i Âmire'ye bağlı iki teşkilat bulunmaktaydı. Bunlardan birisi çadır/hayme mehterleri teşkilatı, diğeri ise tabl ve alem mehterleri teşkilatıydı. Tabl ve alem mehterleri askeri ve sosyal hayatta önemli bir yere sahipti. Bu teşkilatta yetişen müzisyenler, sarayda, ülkenin hemen hemen bütün şehirlerinde ve büyük kalelerinde görev alırlardı. Savaş esnasında orduya eşlik eder ve çaldığı müzikler ile askerin moral bulmasını sağlarlardı. Savaş dışında da günün belirli zamanlarında sarayda, İstanbul'un belirli yerlerinde, önemli günlerde, bayramlarda, düğünlerde, cüluslarda ve elçilerin karşılama törenlerinde müzik icra ederlerdi. Mehter takımı hem müzik icra eden bir topluluk hem de hâkimiyet alâmetlerinden birisiydi. Hâkimiyet alâmetlerinden olan sancakları taşıyan alem mehterleri de bu teşkilatın içinde bir bölüktü.

Summary:

There were two organizations affiliated to Mehterhane-i amire which was directed by emir-i alem. One of them was çadır/hayme mehterleri organization, and the other was tabl and alem mehterleri organization. Tabl ve alem mehterleri had a significant role in the military and social life. The musicians who were trained by this organization were assigned in the palace, approximately in all big cities and castles. They took role in the army during the wars and gave moral support to soldiers with the music they made. Other than war times, they made music at the palace at certain times, in specific places around Istanbul, on important days like feasts, during wedding ceremonies, accessions and welcoming ceremonies for delegates. The Mehter was not only a band which played music, but also one of the signs of sovereignty. Alem mehters who carried flags which were signs of sovereignty were a company in this organization, too.