Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı

2006

1600 kW, 6300 V senkron motor uyartım sisteminin plc ile gerçeklenmesi

1600 kW, 6300 V synchronous motor static exciter using plc

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 223078

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, çıkık kutuplu senkron motorların yol verme yöntemleri ele alınmış ve asenkron yol verme yönteminin üstünlüğü anlatılmıştır. Ayrıca tezde PLC sistemlerin kontrolünün nasıl yapılacağı, bir otomasyon sisteminin nasıl tasarlanacağı ve hangi bileşenlerin kullanılacağı anlatılmaktadır. Uygulama çalışması olarak, İskenderun Demir Çelik İşletmesinde kullanılan 1600kW çıkık kutuplu, damper sargılı senkron motorların, doğru akımla uyartımı, PLC kontrollü güç elektroniği sistemi ile gerçeklenmiştir. Allen-Bradley marka PLC modülleri kullanılarak, endüstriyel bir doğru akım uyartım panosu üretilmiştir. Bu çalışma eski analog sistemin yeni dijital sisteme çevrilmesi, pano tasarımı, kontrol için gerekli PLC programının yazılmasını içermektedir. Uyartım panosunun PLC ile otomasyona geçirilmesi, mevcut analog elektronik kartların dijital kartlarla değiştirilmesiyle elde edilmiş ve bu sayede; kullanım kolaylığı, bakım süresinin azalması ve hızlı arıza tespiti gibi avantajlar sağlanmıştır. Anahtar Kelimeler: senkron motor, asenkron yol verme, damper sargı, PLC

Summary:

In this study starting methods of synchronous motors and the advantages of asynchronous starting method are firstly discussed. In addition of starting methods, PLC based automation system structure is also explained. As a practical work, dc excitation of 1600kW salient-pole sysnchronous motors with damper windings, which are being used in İskenderun Iron and Steel Facility, was realized using PLC. Allen- Bradley PLC based two industrial dc excitation panels were designed and manufactured. This work includes exchanging the old analog system to the new digital system, power electronic panel design and programming the PLC. The new digital dc excitation system has advantages of user friendlyness, lower maintenance costs and easy diagnostig features compared to the old analog system. Keywords: synchronous motor, asynchonous starting, damper winding, PLC