Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

17 Ağustos 1999 İzmit depreminden sonra Avcılar açıklarında gelişmiş olabilecek deniz içi heyelanı olasılığının araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101396 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 17 AĞUSTOS 1999 İZMİT DEPREMİNDEN SONRA AVCILAR AÇDKLARINDA GELİŞMİŞ OLABİLECEK DENİZ İÇİ HEYELANI OLASILIĞININ ARAŞTBRILMASI 17 Ağustos 1999 depreminin yaratmış olduğu yıkım ve kayıpların en yoğun olarak görüldüğü bölgelerden birisi Avcılardır Deprem bölgesine yalan olan kesimlere göre fazla yıkım ve zarara uğramıştır Deprem sonucu gözlenen yer hareketi birçok parametre tarafından kontrol edilmektedir Bunlar depremin kaynak özellikleri, yüzey jeolojisi, ortamın sismik dalga yayınım özellikleri, topografya ve zemin özellikleri gibi koşullardır Bu konulara ilişkin farklı çalışmalar bulunmaktadır Bu çalışmada aym sorun farklı bir açıdan ele alınmaktadır Avcılar bir heyelan bölgesidir Güncel heyelanlar karada görülmektedir Deniz içinde de kıta şelfinden sonra başlayan ve 18°'lere ulaşan eğimlerin bulunduğu, heyelanların gerçekleştiği kesimler vardır Bu çalışma kapsamında, 17 Ağustos 1999 İzmit depreminin tetiklediği deniz içindeki bir heyelanın, Avcılar'daki yıkımın artmasına sebep olmuş olup olamayacağı konusunda araştırma yapılmıştır Araştırmada, daha önce yapılmış mühendislik jeolojisi çalışması (İ T ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY INVESTIGATION OF A PROBABLE UNDERSEA LANDSLIDE NEAR AVCILAR AFTER 17 AUGUST 1999 İZMİT EARTHQUAKE Avcılar is one of the worst damaged areas after the 17 August 1999 îzmit earthquake although it is further from the earthquake than less damaged areas Ground motion resulted from the earthquake controlled by many parameters such as source parameters, surface geology, site response, etc There are many different studies about this subject In this study, the same problem is examined from a different point of view Avcılar is a potential landslide area and occurence of recent landslides is visible on land Landslide occurence continues within the sea near the continental shelf with a slope of 18° Within the study the probability of a landslide in the sea, triggered by 17 August 1999 İzmit earthquake, and its effects on the earthquake damage in Avcılar are investigated The primary studies of TÜBİTAK, geological studies of İ ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.