Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

2010

17 ağustos 1999 İzmit- Gölcük depreminin (mw=7.4) Yalova'da oluşturduğu ivme değerlerinin tahmin edilmesi

Estimation of acceleration values caused of the August 17, 1999 İzmit-Gölcük earthquake (mw=7.4) in Yalova

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 305481

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 İzmit-Gölcük depreminde önemli can ve mal kaybının yaşandığı Yalova'da, depremi oluşturan fay modeli kullanılarak, gerçekleşmiş olabilecek kuvvetli yer hareketi kayıtlarının yapay olarak elde edilmesi amaçlanmıştır.Bunun için, 17 Ağustos 1999 İzmit-Gölcük depremini kayıt eden 37 kuvvetli yer hareketi istasyonundan faya yakın mesafede ve yüksek ivme değerlerine sahip olan 12 istasyon belirlenmiş ve bazı veri işlem adımlarından sonra yapay kayıtlarla karşılaştırılabilir hale getirilmişlerdir. Daha sonra Motazedian ve Atkinson (2005) tarafından geliştirilen sonlu faylarda stokastik modelleme tekniğini kullanan EXSIM programı ile deprem kayıtları bu istasyonlarda modellenmeye çalışılmıştır.Gözlemsel ve model kayıtlar arasında en iyi uyumu elde etmek için simülasyonda bir çok parametre denenmiştir. En iyi uyumu veren parametreler Yalova'da seçilen 9 noktada yapay deprem kayıtlarını üretmek için kullanılmıştır.Türetmeler sonucunda, Yalova merkezde alüvyon üzerinde ortalama 172.53 cm/sn2 ile 200.72 cm/sn2 arasında ivme değerleri ve sıkı zeminde ortalama 146.47 cm/sn2 ivme değerleri elde edilmiştir. Çiftlikköy ilçesinde alüvyon üzerinde ortalama 253.61 cm/sn2, sıkı zemin üzerinde ortalama 160.03 cm/sn2 ve ana kaya üzerinde ortalama 124.69 cm/sn2 ivme değerleri elde edilmiştir. Çınarcık ilçesinde ise alüvyon üzerinde ortalama 135.07 cm/sn2 ve ana kaya üzerinde ortalama 66.86 cm/sn2 ivme değerleri elde edilmiştir. Yalova civarında en büyük spektral ivme değerleri yaklaşık 0.2 ile 0.4 sn aralığında periyodlarda görülmüştür. Bu değerler yaklaşık 2-4 katlı binaların doğal titreşim periyodlarına karşılık gelmektedir.

Summary:

The aim of this study is to simulate strong ground motion in Yalova which is one of the locations where high damage and losses occurred during the August 17, 1999 earthquake, by using the ruptured fault model of the earthquake.For this, 12 stations which were located that near the fault and had the highiest acceleration values were selected from 37 stations recorded the August 17, 1999 İzmit-Gölcük earthquake. The obseved data have been processed to compare with the simulations. After that, earthquake records at these stations were simulated by using EXSIM code which is a stochastic modelling program for finite faults developed by Motazedian and Atkinson (2005).A number of parameters have been tried in the simulations to obtain the best fit between the observations and simulations. The optimum parameters giving the best fit were used to simulate earthquake records in Yalova at 9 locations.Simulation results show that peak ground acceleration values caused by the August 17, 1999 İzmit-Gölcük eathquake were estimated between average 172.53 cm/sn2 and 200.72 cm/sn2 on soft soil and average 146.47 cm/sn2 on stiff soil in central of Yalova. Peak ground accelerations were estimated as average 253.61 cm/sn2 , 160.03 cm/sn2 and 124.69 cm/sn2 on soft soil, stiff soil and rock, respectively, in Çiftlikköy. In Çınarcık average 135.07 cm/sn2 and average 66.86 cm/sn2 accelerations were estimated on soft soil and rock , respectively. Maximum spectral accelerations were estimated at periods 0.2-0.4 sn on Yalova. These periods match nearly the natural periods of 2 and 4 story buildings.